ในงานวันเด็ก ร้านไอศกรีมแห่งหนึ่ง นำไอศกรีมไปแจกให้กับเด็ก ๆ โดยมีไอศกรีมทั้งหมด $10$ รส และมีรสกะทิเป็น $1$ ใน $10$ รส ทางร้านแจกให้เด็กคนละ $1$ ถ้วย ถ้วยละ $2$ รส

ถ้าสุ่มเด็กขึ้นมาหนึ่งคนที่ได้รับการแจกไอศกรีม ความน่าจะเป็นที่ถ้วยไอศกรีมของเด็กคนนั้นไม่มีรสกะทิเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]หา $n(S)$[/STEP]

เด็ก 1 คน ได้รับไอศกรีม 2 รส ซึ่งลำดับของรสที่เลือกไม่สำคัญ

สามารถเลือกได้ $\displaystyle n(S) = \binom{10}{2} = 45$ วิธี

[STEP]หา $n(E)$[/STEP]

ไอศกรีม 2 รส ยกเว้นรสกะทิ จากไอศกรีม 10 รส ไม่นับรสกะทิ เหลือ 9 รส

สามารถเลือกได้ $\displaystyle n(E) = \binom{9}{2} = 36$ วิธี

[STEP]หาความน่าจะเป็น[/STEP]

ความน่าจะเป็น คือ

\begin{eqnarray*}
P(E) &=& \frac{n(E)}{n(S)}\\
&=& \frac{36}{45}\\
&=& \frac{4}{5}\\
&=& 0.8
\end{eqnarray*}

 

 

[ANS] $0.8$ [/ANS]