โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2557

ข้อสอบ Speed Test ออกไม่ง่าย ไม่ยาก ฝึกจับเวลาทำบ่อยๆ จะได้เปรียบ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นโจทย์ง่ายตรงไปตรงมา แต่สำหรับข้อยาก ก็ต้องอาศัยความรอบรู้ทริกและเทคนิคทางคณิตศาสตร์พอตัวเลยทีเดียว อย่างเช่น ข้อที่ต้องใช้ทฤษฎีบททวินามในการคำนวณ ถ้าใครเคยทำมาก่อนข้อนี้นับเป็นข้อสอบกล้วยๆ ในขณะที่สำหรับน้องๆ คนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะกลายเป็นโจทย์ถึกที่ต้องหาวิธีบวกกันยาวไปเลย

นอกจากนั้นยังพบโจทย์ที่ออกผสมกันสองสามบทแต่ไม่ได้ยากระดับที่เกินความรู้ระดับ ม.ปลาย  และบทที่ออกผสมกับบทอื่นมากที่สุดในชุดนี้ คือ แคลคูลัสและการนับในเรื่องความน่าจะเป็น  

โดยสรุปแล้ว คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญชุดนี้เป็นโจทย์ Speed Test เห็นแล้วต้องทำได้เลย ไม่มีเวลาให้ทดลองนู่นนี่  ข้อไหนทำไม่ได้ก็ควรข้ามไปก่อนเลย  แล้วมีเวลาเหลือค่อยกลับมาทวนอีกรอบจะดีกว่า  เวลา 90 นาที กับข้อสอบ 30 ข้อถือว่าอยู่ในระดับหืดขึ้นคอ  แม้แต่ติวเตอร์เก่งๆ ก็ใช้เวลาทำเกือบพอดีเวลา เพราะฉะนั้นพี่แนะนำให้น้องๆ ฝึกทำแบบจับเวลา จะช่วยฝึกการบริหารเวลาได้มากครับ

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 จำนวนเชิงซ้อน
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ทฤษฎีจำนวน
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ตรีโกณมิติ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เวกเตอร์
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 เมทริกซ์
 6. ความยาก : ง่าย ข้อ 6 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 สถิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 แคลคูลัส
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ลำดับและอนุกรม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 จำนวนเชิงซ้อน
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ทฤษฎีจำนวน
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 ตรีโกณมิติ
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 เมทริกซ์
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความน่าจะเป็น
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 แคลคูลัส
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 แคลคูลัส
 25. ความยาก : โหดสัส ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 ลำดับและอนุกรม, สถิติ
 27. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 ทฤษฎีจำนวน
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 เมทริกซ์, ความน่าจะเป็น
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 ความน่าจะเป็น
 30. ความยาก : โหดสัส ข้อ 30 เมทริกซ์, แคลคูลัส