โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 เมษายน 2557

PAT1 เมษา ยากระดับไม่มีใครได้เต็ม โจทย์สปีดเทสคำนวณเยอะ ติวเตอร์ยังบ่นว่ายาก!

ข้อสอบ PAT1 เมษา 57 ชุดนี้เป็นการสอบรอบที่สองของปีนี้ เมื่อเทียบกับชุดแรกแล้วติวเตอร์หลายคนลงความเห็นไปทางเดียวกันว่าข้อสอบชุดนี้ยากกว่าชุดแรกหลายเท่า  แต่สิ่งที่เหมือนกันแบบไม่เคยมีมาก่อนปี 57 คือ ข้อสอบ PAT1 ปี 57 ต้องคิดเลขเยอะ เสียเวลาทดเลขนานมากโดยไม่จำเป็น บางข้อถาม concept ไม่ยาก แต่ออกให้เสียเวลาจัดรูปเยอะมากซึ่งอาจต้องเลี่ยงไปใช้การแทนค่าทดสอบช้อยส์แทน  จำนวนข้อยากก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชุดแรกของปีนี้และข้อยากส่วนใหญ่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีว่าเป็นข้อสอบระดับโอลิมปิกที่ต้องใช้ทักษะเกินจากหลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมปลายเสียด้วย มั่นใจได้เลยว่ารอบนี้จำนวนคนที่ได้คะแนนสูงๆ ในช่วงเกิน 200 คะแนนขึ้นไปต้องลดลงอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามข้อสอบ PAT1 ปี 57 ทั้งสองชุด มีความซับซ้อนที่ออกผสมหลายบทลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ PAT 1 เมษา 57 มีข้อสอบที่ผสมสองบทอยู่เพียง 2 ข้อเท่านั้น นอกจากนั้นเป็นโจทย์ออกตรงบทไปเลย (ไม่รวมข้อสอบโอลิมปิคที่อาจต้องใช้ความรู้หลายเรื่องในการแก้โจทย์ปัญหา)

45 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 ตรรกศาสตร์
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 เมทริกซ์
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 ตรีโกณมิติ
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 ตรีโกณมิติ
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 ตรีโกณมิติ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 ความน่าจะเป็น
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ความน่าจะเป็น
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 แคลคูลัส
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : โหดสัส ข้อ 19 แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 จำนวนเชิงซ้อน
 22. ความยาก : ง่าย ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 สถิติ
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เวกเตอร์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 เมทริกซ์
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 กำหนดการเชิงเส้น
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 ปัญหาเชาว์
 30. ความยาก : โหดสัส ข้อ 30 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ปัญหาเชาว์
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ตรีโกณมิติ
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 ตรีโกณมิติ
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 36. ความยาก : ยาก ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 ความน่าจะเป็น
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 สถิติ
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 สถิติ
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 แคลคูลัส
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 แคลคูลัส
 43. ความยาก : โหดสัส ข้อ 43 ความน่าจะเป็น, ปัญหาเชาว์
 44. ความยาก : โหดสัส ข้อ 44 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 45. ความยาก : โหดสัส ข้อ 45 ปัญหาเชาว์