สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสังคมศึกษา มีนาคม 2561

รวมจากข้อสอบจริง สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 7 วิชาสามัญสังคมศึกษา