ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$D$ การปรับตัวรับมือลัทธิล่าอาณานิคม