หากประเทศ ก.ประสบภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจากสาเหตุด้านอุปสงค์  ข้อใดเป็นมาตราการทางการเงินที่ประเทศ ก.ไม่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$D$ ลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์