การกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$A$ มีความอดทนบากบั่นทำงานอย่างไม่ย่อท้อ