ข้อใดเป็นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$A$ นายดำยืมรถยนต์จากนายแดงต่อมานายดำนำรถยนต์นั้นไปขายให้นายขาว