ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) ในตลาดสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$A$ ปริมาณความต้องการซื้อมากกว่าปริมาณความต้องการขาย เนื่องจากระดับราคาต่ำกว่าราคาดุลบภาพ