ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$A$ มนุษย์เริ่มรู้จักการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ในยุคหินเก่า