ถ้าวัดมุมแอซิมุทได้เท่ากับ 100 องศา  จะคิดเป็นค่ามุมแบริ่งได้เท่าไร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$C$ S 80 องศา E