durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
PAT 1 มีนาคม 2557
PAT1 โหดถึงใจเปลี่ยนเป็น 45 ข้อแล้ว โจทย์ยากและคำนวณเยอะ รีบดูให้รู้ทัน

ข้อสอบ PAT 1 รอบนี้เป็นการเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนและจำนวนข้อสอบจากช้อยส์ 25 ข้อ ระบายคำตอบ 25 ข้อ มาเป็น

  • ช้อยส์ 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน
  • ระบายคำตอบ 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

โดยคะแนนรวมยังคงเป็น 300 คะแนนเท่าเดิม  แม้ว่าจำนวนข้อจะลดลงถึง 5 ข้อ ทำให้มีเวลาต่อข้อเพิ่มขึ้น แต่ข้อสอบ PAT 1 ยังคงเป็น speed test ที่ต้องอาศัยความเร็วชนิดที่เห็นแล้วต้องรู้แนวคิดเลยจึงจะสามารถทำคะแนนได้ทันเวลา  ดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาพยายามทำทุกข้อ  เราควรที่จะเอาเวลาสอบ 3 ชั่วโมงมาแบ่งให้กับข้อที่เราชำนาญและมั่นใจมากกว่า

 

ข้อสอบธรรมดาๆ ยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่ข้อยากแหวกแนวออกไปอีก มีโจทย์เชาว์ที่เซอร์ไพรซ์หลายข้อ  แถมรอบนี้ต้องคิดเลขเยอะ ตัวเลขเศษส่วนต้องบวกลบคูณหารหลายชั้น  และพบอีกว่ามีข้อสอบที่ติดตัวแปรค่าคงตัวเป็นจำนวนมากขึ้น เช่น ข้อสมการวงกลม และข้อสมการติดค่าสัมบูรณ์ที่มีแต่ตัวแปร ข้อสอบกำหนดการณ์เชิงเส้น คาดว่าผู้ออกข้อสอบพยายามเน้นให้ใช้ความเข้าใจทำข้อสอบให้มากขึ้น เพื่อให้การใช้สูตรลัดต่างๆ ไม่ได้ผล

ความหมายของสัญลักษณ์ : ไม่กำหนด ง่าย ยากปานกลาง ยาก ยากที่สุด
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!