โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 มีนาคม 2557

PAT1 โหดถึงใจเปลี่ยนเป็น 45 ข้อแล้ว โจทย์ยากและคำนวณเยอะ รีบดูให้รู้ทัน

ข้อสอบ PAT 1 รอบนี้เป็นการเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนและจำนวนข้อสอบจากช้อยส์ 25 ข้อ ระบายคำตอบ 25 ข้อ มาเป็น

 • ช้อยส์ 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน
 • ระบายคำตอบ 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

โดยคะแนนรวมยังคงเป็น 300 คะแนนเท่าเดิม  แม้ว่าจำนวนข้อจะลดลงถึง 5 ข้อ ทำให้มีเวลาต่อข้อเพิ่มขึ้น แต่ข้อสอบ PAT 1 ยังคงเป็น speed test ที่ต้องอาศัยความเร็วชนิดที่เห็นแล้วต้องรู้แนวคิดเลยจึงจะสามารถทำคะแนนได้ทันเวลา  ดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาพยายามทำทุกข้อ  เราควรที่จะเอาเวลาสอบ 3 ชั่วโมงมาแบ่งให้กับข้อที่เราชำนาญและมั่นใจมากกว่า

 

ข้อสอบธรรมดาๆ ยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่ข้อยากแหวกแนวออกไปอีก มีโจทย์เชาว์ที่เซอร์ไพรซ์หลายข้อ  แถมรอบนี้ต้องคิดเลขเยอะ ตัวเลขเศษส่วนต้องบวกลบคูณหารหลายชั้น  และพบอีกว่ามีข้อสอบที่ติดตัวแปรค่าคงตัวเป็นจำนวนมากขึ้น เช่น ข้อสมการวงกลม และข้อสมการติดค่าสัมบูรณ์ที่มีแต่ตัวแปร ข้อสอบกำหนดการณ์เชิงเส้น คาดว่าผู้ออกข้อสอบพยายามเน้นให้ใช้ความเข้าใจทำข้อสอบให้มากขึ้น เพื่อให้การใช้สูตรลัดต่างๆ ไม่ได้ผล

45 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 ตรรกศาสตร์
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 เมทริกซ์
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : โหดสัส ข้อ 11 ตรีโกณมิติ
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ตรีโกณมิติ
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 เวกเตอร์
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 จำนวนเชิงซ้อน
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 ความน่าจะเป็น
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ความน่าจะเป็น
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ลิมิตและความต่อเนื่อง, แคลคูลัส
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ทฤษฎีจำนวน
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ตรีโกณมิติ
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 สถิติ
 26. ความยาก : โหดสัส ข้อ 26 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 เมทริกซ์
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 กำหนดการเชิงเส้น
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ทฤษฎีจำนวน, ปัญหาเชาว์
 30. ความยาก : โหดสัส ข้อ 30 ความน่าจะเป็น, ปัญหาเชาว์
 31. ความยาก : ยาก ข้อ 31 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 จำนวนเชิงซ้อน
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 ตรีโกณมิติ
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 35. ความยาก : ยาก ข้อ 35 ตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 36. ความยาก : โหดสัส ข้อ 36 ตรีโกณมิติ
 37. ความยาก : โหดสัส ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 แคลคูลัส
 39. ความยาก : โหดสัส ข้อ 39 ความน่าจะเป็น, ปัญหาเชาว์
 40. ความยาก : ง่าย ข้อ 40 สถิติ
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 สถิติ
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 แคลคูลัส
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 44. ความยาก : ยาก ข้อ 44 ลำดับและอนุกรม
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 ปัญหาเชาว์