แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ฟรี พร้อมเฉลย (ครบทุกวิชา)

แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ฟรี ครบทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ฟรี (ครบทุกวิชา)

ข้อสอบชุดนี้รวมแนวข้อสอบก.พ. ครบทุกวิชาทั้ง

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย)
 • ภาษาอังกฤษ
 • อัพเดทล่าสุด! วิชาความรู้ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เป็นแนวข้อสอบก.พ. พร้อมเฉลย ที่ให้ทุกคนสามารถทำได้ฟรี! ครบ 100 ข้อ ใครยังไม่เคยสอบ และกำลังเตรียมตัวสอบอยู่ ห้ามพลาด!

 

✿ คอร์สติวก.พ. สอบข้าราชการ ครบทุกวิชา! 

ข้อสอบก.พ. ติวก.พ. ครบทุกวิชา

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ
 • ติวความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว
 • ติวภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)
 • NEW! ติวความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)
 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา
 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

ทดลองติวตอนนี้เลย! (CLICK)

100 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 สอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 51. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 51 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 52. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 52 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 53. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 53 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 54. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 54 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 55. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 55 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 56. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 56 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 57. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 57 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 58. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 58 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 59. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 59 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 60. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 60 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 61. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 61 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 62. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 62 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 63. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 63 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 64. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 64 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 65. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 65 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 66. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 66 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 67. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 67 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 68. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 68 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 69. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 69 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 70. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 70 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 71. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 71 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 72. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 72 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 73. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 73 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 74. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 74 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 75. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 75 สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
 76. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 76 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 77. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 77 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 78. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 78 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 79. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 79 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 80. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 80 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 81. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 81 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 82. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 82 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 83. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 83 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 84. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 84 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 85. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 85 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 86. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 86 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 87. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 87 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 88. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 88 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 89. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 89 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 90. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 90 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 91. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 91 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 92. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 92 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 93. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 93 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 94. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 94 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 95. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 95 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 96. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 96 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 97. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 97 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 98. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 98 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 99. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 99 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี
 100. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 100 สอบ ก.พ. วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี