โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 พฤศจิกายน 2557

PAT1 พฤศจิกายนยากใกล้เคียงกับรอบเดือนเมษายน คำนวณเยอะ ต้องบริหารเวลาให้ดี

ข้อสอบ PAT1 พฤศจิกา 57 ชุดนี้เป็นข้อสอบ PAT 1 ชุดแรกของปี 58 ที่ยากกว่าชุดแรกของปี 57  คาดว่าลักษณะข้อสอบที่ต้องคิดเลขเยอะๆ แบบนี้ (ตรวจสอบช้อยส์ ก. ข. ถามถูกผิดที่มีเยอะถึง 13 ข้อ) จะเป็นเอกลักษณ์ของข้อสอบ PAT 1 ชุดถัดๆ ไปเพื่อชดเชยจำนวนข้อที่ลดลง  

ข้อสอบแบบนี้ ถ้าไล่ทำตั้งแต่ต้นเรียงข้อไปเรื่อยๆ น่าจะเริ่มหมดแรงที่ข้อ 15 - 20 เพราะต้องคิดซับซ้อนหลายชั้น ในขณะที่ข้อหลังๆ มีหลายข้อที่ออกเบาๆ ตรงๆ อย่างเวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อนข้อหลังๆ ก็ออกแนวเดิมๆ ที่เคยออกบ่อยๆ  ส่วนสถิติก็มีข้อยากแปลกแหวกแนวมาข้อเดียว ส่วนที่เหลือก็คล้ายๆ ข้อสอบ PAT 1 เก่าที่ออกตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนมาก ใครฝึกไปดีๆ ไปเก็บบทที่ออกง่ายๆ แล้วไปลุ้นทำข้อยากๆ น่าจะได้เกือบ 100 คะแนนสบายๆ

คำตอบในรอบนี้ ช้อยส์ไม่กระจายเท่าๆ กันอย่างที่เคยเป็นมา จะเห็นว่าช้อยส์ 1. มีน้อยกว่าช้อยส์อื่นๆ  แต่ก็ยังคงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย  ส่วนเติมคำก็เป็นไปที่คาดไว้ คือ ไม่ออก 0, 1 และ 2 เลย  แต่ไปออกเลข 3 สองข้อ  และสังเกตุว่าหลายข้อมีการบิดตัวเลขให้ตอบค่ามากขึ้นเพื่อลดการเดาถูกลงไปอีก

แนวทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบ PAT 1 รอบถัดๆ ไป คือ ไปฝึกซ้อมกระบวนการคำนวณที่ต้องใช้บ่อยๆ ในข้อสอบให้ชำนาญ ฝึกให้ทำได้เร็วขึ้น เช่น การทำกำลังสองสัมบูรณ์ การแยกตัวประกอบเพื่อแก้สมการอสมการ การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์ ติดรากที่สอง การดิฟ อินทิเกรต การหาค่ากลาง ตำแหน่งสัมพัทธ์ ความแปรปรวนรวมที่เจอแล้วไม่ควรต้องลังเล  เรื่องที่ออกแน่ๆ อยู่แล้วและมีสูตรลัด เช่น สูตรลดทอนหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ก็ฝึกกันไปให้พร้อม ใช้เวลากับข้อง่ายๆ ให้น้อยที่สุดจะได้มีเวลาเหลือไปทำข้ออื่นๆ ทันเวลา  และไม่ควรเสียเวลาไปกับข้อใดข้อหนึ่งมากไป เช่น ในรอบนี้มีข้อสอบที่ออกกำกวมเรื่องเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ประพจน์ติดตัวบ่งปริมาณมีค่าความจริงเป็นจริง  ถ้าใครมัวเสียเวลาจับผิดข้อนี้อยู่ คงไม่คุ้ม

45 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยาก ข้อ 2 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ตรีโกณมิติ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ทฤษฎีจำนวน
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 แคลคูลัส
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 ความน่าจะเป็น
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 จำนวนเชิงซ้อน
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เวกเตอร์
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 ปัญหาเชาว์
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 แคลคูลัส
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 กำหนดการเชิงเส้น
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : โหดสัส ข้อ 21 ปัญหาเชาว์
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 ความน่าจะเป็น
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 สถิติ
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 เมทริกซ์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 สถิติ
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 สถิติ
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 ตรีโกณมิติ
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ปัญหาเชาว์
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เซต
 32. ความยาก : โหดสัส ข้อ 32 ตรีโกณมิติ
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 จำนวนเชิงซ้อน
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 35. ความยาก : โหดสัส ข้อ 35 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 36. ความยาก : ยาก ข้อ 36 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เมทริกซ์
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 ความน่าจะเป็น
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 ลำดับและอนุกรม
 39. ความยาก : โหดสัส ข้อ 39 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 ตรีโกณมิติ
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 แคลคูลัส
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 44. ความยาก : ยาก ข้อ 44 แคลคูลัส
 45. ความยาก : โหดสัส ข้อ 45 ปัญหาเชาว์