โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 มีนาคม 2554

ข้อสอบ PAT1 มีนา 54 พร้อมเฉลยละเอียดอ่านง่าย เข้าใจได้ทันที

ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่เปิดข้อสอบให้เข้าถึงได้ทั่วไป ทั้งชุดเต็มไปด้วยข้อสอบยากระดับโหดสัด ยากระดับที่มีคนได้เกิน 270 คะแนนเพียงคนเดียว ชุดนี้มีเฉลยละเอียดครบ เหมาะสำหรับฝึกทำความเข้าใจแนวทางการทำข้อสอบ PAT1 ตรงไหนควรทำตรง ตรงไหนควรลัด หาอ่านได้จากเคล็ดลับติวเตอร์ในเฉลยกันได้เลยครับ

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : โหดสัส ข้อ 2 ตรรกศาสตร์, ตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 ปัญหาเชาว์
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ความยาก : ง่าย ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เมทริกซ์
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 จำนวนเชิงซ้อน
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 จำนวนเชิงซ้อน
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 เวกเตอร์
 16. ความยาก : โหดสัส ข้อ 16 ลำดับและอนุกรม
 17. ความยาก : ง่าย ข้อ 17 ลำดับและอนุกรม
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : โหดสัส ข้อ 19 แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 21. ความยาก : โหดสัส ข้อ 21 ความน่าจะเป็น
 22. ความยาก : โหดสัส ข้อ 22 ความน่าจะเป็น
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : โหดสัส ข้อ 25 สถิติ
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยาก ข้อ 27 เซต, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 30. ความยาก : โหดสัส ข้อ 30 ตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 ทฤษฎีจำนวน
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 ตรีโกณมิติ
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 ตรีโกณมิติ
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 จำนวนเชิงซ้อน
 36. ความยาก : ยาก ข้อ 36 เวกเตอร์
 37. ความยาก : โหดสัส ข้อ 37 ตรีโกณมิติ, เมทริกซ์
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 กำหนดการเชิงเส้น
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 ลำดับและอนุกรม
 40. ความยาก : โหดสัส ข้อ 40 ลำดับและอนุกรม
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ลำดับและอนุกรม
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 แคลคูลัส
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 แคลคูลัส
 44. ความยาก : ง่าย ข้อ 44 แคลคูลัส
 45. ความยาก : โหดสัส ข้อ 45 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ความน่าจะเป็น
 46. ความยาก : โหดสัส ข้อ 46 ทฤษฎีจำนวน, ความน่าจะเป็น
 47. ความยาก : ง่าย ข้อ 47 สถิติ
 48. ความยาก : ยาก ข้อ 48 ลำดับและอนุกรม
 49. ความยาก : ยาก ข้อ 49 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 50. ความยาก : ง่าย ข้อ 50 ทฤษฎีจำนวน