โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 ตุลาคม 2553

ชุดนี้เน้นโจทย์ลำดับและอนุกรมและโจทย์ปัญหาเชาวน์สุดโหด ใครชอบความท้าทายต้องลอง

ข้อสอบ PAT 1 ตุลา 53 เป็นข้อสอบชุดสุดท้ายที่เปิดให้นักเรียนสามารถดูเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบตระกูล PAT 1 และนับเป็นชุดที่มีข้อสอบยากสุดโหดจากบทลำดับและอนุกรมและโจทย์แนวปัญหาเชาวน์ไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา  ดังนั้นข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ชอบความท้าทาย ต้องการฝึกประสบการณ์หินๆ  นอกจากนั้นโจทย์ชุดนี้ยังมีข้อสอบสถิติที่คาดว่าเป็นข้อที่ให้เป็นคะแนนฟรีเพราะใช้สูตรของ Karl Pearson ซึ่งเกินจากหลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมปลาย

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ลำดับและอนุกรม
 7. ความยาก : โหดสัส ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เมทริกซ์
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 จำนวนเชิงซ้อน
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 เวกเตอร์
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ลำดับและอนุกรม
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ลำดับและอนุกรม
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : โหดสัส ข้อ 19 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, แคลคูลัส
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 ความน่าจะเป็น
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ทฤษฎีจำนวน
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยาก ข้อ 27 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : โหดสัส ข้อ 28 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 29. ความยาก : โหดสัส ข้อ 29 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ปัญหาเชาว์
 30. ความยาก : โหดสัส ข้อ 30 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 ตรีโกณมิติ
 32. ความยาก : โหดสัส ข้อ 32 ตรีโกณมิติ, ปัญหาเชาว์
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 ตรีโกณมิติ
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 เมทริกซ์
 37. ความยาก : โหดสัส ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 ลำดับและอนุกรม
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 ลำดับและอนุกรม
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ลำดับและอนุกรม
 42. ความยาก : ง่าย ข้อ 42 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 ปัญหาเชาว์
 44. ความยาก : ยาก ข้อ 44 ความน่าจะเป็น
 45. ความยาก : โหดสัส ข้อ 45 สถิติ
 46. ความยาก : ยาก ข้อ 46 สถิติ
 47. ความยาก : ยาก ข้อ 47 แคลคูลัส
 48. ความยาก : ง่าย ข้อ 48 จำนวนเชิงซ้อน
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 ลำดับและอนุกรม
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 ปัญหาเชาว์