เซตคำตอบของสมการ  $\log_3^2x-\log_{27}x^3=6$  ตรงกับเซตคำตอบของสมการในข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $\log_{\frac14}\log_{\frac13}\log_{\frac12}\sqrt[3]{\frac{1}{9x^2-244x+29}}=0$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล การแก้สมการลอการิทึม การแก้สมการและอสมการติดรากที่ 2