โดย พี่ไก่แจ้

ข้อสอบ TOEIC : Incomplete Sentences

จัดเต็ม ทวนข้อสอบ TOEIC: Incomplete Sentences แนวโจทย์ที่ออกบ่อย

เนื่องจากในข้อสอบ TOEIC นั้น พาร์ท Incomplete Sentences ถือเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนได้ง่าย เป็นตัวช่วยหลักในการทำแต้มเลยก็ว่าได้ แต่ทั้งนี้ต้องแม่นสูตร และเทคนิค เวลาทำโจทย์จะได้ดูแล้วตอบได้เลย แทบไม่ต้องแปล!

ข้อสอบชุดนี้จะรวมแนวโจทย์ Incomplete Sentences มาให้ลองฝึกทำกันดูครับ

50 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 6. ความยาก : ง่าย ข้อ 6 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 12. ความยาก : ง่าย ข้อ 12 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 16. ความยาก : ง่าย ข้อ 16 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 17. ความยาก : ง่าย ข้อ 17 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 19. ความยาก : ง่าย ข้อ 19 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 22. ความยาก : ง่าย ข้อ 22 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 23. ความยาก : ง่าย ข้อ 23 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 27. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 29. ความยาก : ง่าย ข้อ 29 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 30. ความยาก : ง่าย ข้อ 30 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 31. ความยาก : ง่าย ข้อ 31 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 32. ความยาก : ง่าย ข้อ 32 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 34. ความยาก : ง่าย ข้อ 34 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 35. ความยาก : ง่าย ข้อ 35 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 36. ความยาก : ง่าย ข้อ 36 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 37. ความยาก : ง่าย ข้อ 37 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 38. ความยาก : ง่าย ข้อ 38 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 39. ความยาก : ง่าย ข้อ 39 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 40. ความยาก : ง่าย ข้อ 40 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 41. ความยาก : ง่าย ข้อ 41 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 42. ความยาก : ง่าย ข้อ 42 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 43. ความยาก : ง่าย ข้อ 43 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 44. ความยาก : ง่าย ข้อ 44 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 45. ความยาก : ง่าย ข้อ 45 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 46. ความยาก : ง่าย ข้อ 46 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 47. ความยาก : ง่าย ข้อ 47 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 48. ความยาก : ง่าย ข้อ 48 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 49. ความยาก : ง่าย ข้อ 49 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences
 50. ความยาก : ง่าย ข้อ 50 TOEIC พาร์ท Incomplete Sentences