43. After the thief stole some goods from the store, he hid himself _____ the customers.

เฉลยละเอียด

วัด Preposition (บอกตำแหน่ง)

 

ข้อนี้ตัด (A) กับ (D) ออกก่อนได้ เพราะที่ตามมาคือ customers เป็นคน (แปลแล้วจะแปลกมาก) เหลือ among กับ between ซึ่งครูเบิร์ดมีสูตรให้ครับ between ใช้กับสิ่งที่เรารู้ว่ามีอะไร หรือใครบ้าง ชัดเจน ส่วน among ใช้กับหลายๆ สิ่ง หลายๆ คนที่เราไม่รู้ว่ามีใคร อะไรบ้าง ดังนั้นข้อนี้ รู้แต่ว่า โจรซ่อนตัวท่ามกลางกลุ่มลูกค้า เราไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนบ้าง ใครบ้าง ดังนั้นใช้ among ข้อ (B) ครับ