7. Miss Portman ______ a promotion, and she was very happy to get it.

เฉลยละเอียด

วัด Vocab

 

ข้อนี้วัดกันที่ความหมายศัพท์เลย ลองแปลคร่าวๆ เท่าที่ได้เค้าบอกว่า Miss Portman ___ การเลื่อนตำแหน่ง และเธอก็มีความสุขมาก ดังนั้นคำที่หายไปน่าจะเป็นคำว่า “ได้รับ” ต้องตอบ (A) ครับ

*ใครท่อง Vocab Clues จะเจอคำนี้ด้วย ดังนั้นตอบได้ไม่ยากแน่นอนครับ