48. Mr. Sean, the president of the company, is my _____ for working here.

เฉลยละเอียด

วัด Vocab

 

ข้อนี้ต้องวัดกันที่ความหมายแล้วครับ เพราะทุกคำที่ให้มาเป็น N. หมดเลย ลองแปลประโยคคร่าวๆ ก่อนครับ “Mr. Sean เป็น____ของฉัน ที่ทำให้ฉันทำงานที่นี่” ความหมายน่าจะเชิงบวก แนวๆ เป็นเหตุผล เป็นแรงบันดาลใจ ดังนั้นตรงกับข้อ (D) ครับ *ใครที่ไม่รู้ศัพท์ อาจจะทำโจทย์ประเภทนี้ลำบากหน่อยครับ แนะนำให้ทวน Vocab Beat/Vocab Clues บ่อยๆ เพราะเป็นคำที่คัดมาว่าออกบ่อยๆ และถ้าเจอเป็นตัวเลือกในข้อสอบ ก็ยังช่วยให้เราตัดตัวเลือกได้ง่ายขึ้น เพราะอย่างน้อยมีคำที่รู้ความหมายด้วย)