โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 มีนาคม 2558

ยากตามมาตรฐาน PAT1 คิดเลขยุ่งยากขึ้น ช้อยส์มีติดตัวแปร แต่ยังมีข้อง่ายให้เก็บ

ข้อสอบชุดนี้เป็นรอบที่ 2 ของ #dek58 ความยากโดยรวมใกล้เคียงกับข้อสอบ PAT 1 ที่มีการปรับเป็น 45 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อสอบพื้นฐานซึ่งออกแนวทางเดิมๆ แต่เน้นจุดเงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องมีความแม่นยำในเนื้อหามากขึ้น โจทย์ยังคงมีข้อที่ต้องคิดเลขยุ่งยากอยู่บ้างแต่น้อยลง ส่วนข้อยากก็หยิบแนวข้อสอบโอลิมปิกมาออกซึ่งมีเพียงไม่กี่ข้อ ถ้าหากน้องๆ มองออกก็จะสามารถข้ามไปทำข้อที่ง่ายกว่าก่อนได้


สไตล์ข้อสอบที่คำตอบต้องติดตัวแปรค่าคงตัวยังมีถึง 3 ข้อ คือ ข้อ 5,7 และข้อ 16 แต่ไม่ได้ยากจนเกินไปเพียงแค่ใช้ต้องความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ สำหรับใครฝึกซ้อมฝีมือมาดี ข้อแบบนี้ก็ไม่ถือว่าโหด  ในข้อสอบช้อยส์ 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน ดันเป็นข้อสอบถามข้อความ (ก) (ข) ถูก-ผิด ถึง 12 ข้อ ทำให้ต้องใช้เวลาและความรอบคอบมากขึ้นไปอีก  ในขณะเดียวกันข้อสอบระบายตัวเลข 15 ข้อ คำตอบยังคงคาดเดาได้ยากเพราะตัวเลขคำตอบหลากหลาย ไม่กระจุกตัวอยู่ที่เลขจำนวนเต็มน้อยๆ อย่าง 0,1,2 หรือ 3 อีกแล้ว ดังนั้นการจะเข้าไปดิ่งข้อสอบระบายตัวเลขแทบไม่มีประโยชน์เลย


ผลคะแนนที่ออกมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 และผู้เข้าสอบเกือบทั้งหมด คือ 99% ได้คะแนนไม่เกิน 120 คะแนน ส่วนจำนวนคนได้คะแนนเกิน 120 มีเพียง 740 คน  เป้าหมายที่น้องๆ ควรตั้งไว้ คือ ทำคะแนนให้ได้เกิน 90 ขึ้นไป ซึ่งจะถือเป็น 4,000 คนแรกของประเทศในรอบนั้น คือคิดเป็น 4% ของกลุ่มคนที่ได้คะแนนสูง


สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ PAT 1 รอบแรกของปี 59 นี้ คาดว่าข้อสอบที่กำลังจะออกมาจะมีความยากใกล้เคียงกันกับชุดก่อนหน้า แต่ข่าวร้ายสำหรับสายดิ่งก็คือ ข้อสอบ PAT 1 ปี 59 ข้อสอบช้อยส์จะเปลี่ยนเป็นแบบ 5 ตัวเลือกแล้ว โอกาสดิ่งถูกลดฮวบแน่นอน  ส่วนน้องๆ ที่ตั้งใจจะเตรียมตัวควรจะฝึกทำข้อสอบเก่า PAT 1 ที่เคยออกสอบมาทั้งหมด ทำความเข้าใจเฉลยและแนวทางคิดลัด ทริกต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการคำนวณไว้ให้พร้อม สำหรับใครคิดจะเก็บคะแนนเกิน 120 แนะนำให้ทบทวนข้อยกเว้นในหัวข้อพื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในส่วนคำนวณให้พร้อม เช่น โดเมนของแต่ละฟังก์ชัน นิยามของภาคตัดกรวย หลักการคูณตลอดด้วยค่าคงตัว ความหมายของค่าสัมบูรณ์ ฯลฯ  เพื่อให้พร้อมรับมือกับแนวทางข้อสอบที่วัดความเข้าใจหลักการพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ

45 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ตรีโกณมิติ, แคลคูลัส
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 ตรีโกณมิติ
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 ความน่าจะเป็น
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 จำนวนเชิงซ้อน
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 ตรีโกณมิติ
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 ความน่าจะเป็น
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, แคลคูลัส
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 เมทริกซ์
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 21. ความยาก : ยาก ข้อ 21 เมทริกซ์
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 กำหนดการเชิงเส้น
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 สถิติ
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 ความน่าจะเป็น, ปัญหาเชาว์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 สถิติ
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 สถิติ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 จำนวนเชิงซ้อน
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 ทฤษฎีจำนวน
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เซต
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ตรีโกณมิติ
 33. ความยาก : โหดสัส ข้อ 33 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 สถิติ
 35. ความยาก : ยาก ข้อ 35 แคลคูลัส, ปัญหาเชาว์
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 ความน่าจะเป็น
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 ลำดับและอนุกรม
 39. ความยาก : โหดสัส ข้อ 39 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 แคลคูลัส
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 42. ความยาก : โหดสัส ข้อ 42 ลำดับและอนุกรม
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 ความน่าจะเป็น
 44. ความยาก : ยาก ข้อ 44 ลำดับและอนุกรม
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ