โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 มีนาคม 2561

ข้อสอบ O-NET คณิต ม.6 ปี 2561 ชุดนี้ยังคงไม่ยากเกินเก็บคะแนนเต็ม

ข้อสอบ O-NET ชุดนี้ถือว่าความง่ายอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม และยังคงง่ายที่สุดในบรรดาข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สำหรับใครที่สอบ กสพท. อยากเป็นแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะแพทย์ ก็ถือว่า O-NET คณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นชุดเก็บคะแนนเอาไว้เผื่อว่าวิชาอื่นจะได้คะแนนน้อย  ส่วนสำหรับคณะอื่นๆ ก็อาจจะใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ แนะนำว่าฝึกทำข้อสอบเยอะๆ จะช่วยได้ครับ

40 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 O-NET คณิตศาสตร์
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 พื้นฐานความรู้สำหรับคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 12. ความยาก : ง่าย ข้อ 12 ลำดับและอนุกรม
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ลำดับและอนุกรม
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 เซต, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ลำดับและอนุกรม
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40