กำหนดให้ $ABC$ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม $C$ เป็นมุมฉาก มี $a$ และ $b$ เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม $A$ และ $B$ ตามลำดับ

ถ้า $\hat{A} = 2\hat{B}$ แล้วข้อใดถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็วๆ นี้จ้า

 

 

 

 

[ANS]$a=\sqrt3b$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : สูตรปีทาโกรัสของตรีโกณ