ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก $10$ คน จำนวนดังนี้ $5$ , $6$ , $9$ $6$ , $10$ , $5$ , $9$ , $8$ , $x$ , $y$

ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ $7.2$ แล้วมัธยฐานเท่ากับข้อใด

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $7$