ร้ายขายเสื้อแห่งหนึ่งขายเสื้อราคาตัวละ $200$ บาท หากซื้อเสื้อตั้งแต่ $30$ ตัวขึ้นไปจะได้ส่วนลด $20\%$ ทุกตัว

ถ้า เอม ซื้อเสื้อ $25$ ตัว คิดเป็นเงินทั้งหมด $a$ บาท
และ บีม ซื้อเสื้อ $30$ ตัว คิดเป็นเงินทั้งหมด $b$ บาท แล้วข้อใดถูกต้อง

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็วๆ นี้จ้า

 

 

 

 

[ANS]$a=b+200$[\ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การแก้ระบบสมการเชิงเส้น