เมื่อวินัยยืนอยู่ที่โคนเสา $A$ เขามองขึ้นไปบนยอดเสา $B$ เป็นมุมเงยขนาด 30 องศา และเมื่อวินัยยืนอยู่ที่โคนเสา $B$ เขามองขึ้นไปบนยอดเสา $A$ เป็นมุมเงยขนาด 60 องศา ถ้าเสา $A$ สูง 45 เมตร แล้วเสา $B$ สูงกี่เมตร (กำหนดให้ โคนเสา $A$ และ $B$ อยู่บนระนาบเดียวกัน และไม่คิดความสูงของวินัย)

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $15$