กำหนดให้ $S=\left\{ -9,-8,-7,\cdots, -1,0,1,2,3,4,5\right\}$

ถ้า $a$ เป็นสมาชิกหนึ่งตัวของ $S$ ที่ได้จากการสุ่ม แล้วความน่าจะเป็นที่ $\left| a \right| + a = 0$ เท่ากับข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $1$