ป้ายโฆษณารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันหนึ่งติดอยู่ด้านข้างตึกสูง โดยที่ขอบล่างของป้ายขนานกับพื้น นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากตึกเป็นระยะทาง $60$ เมตร ถ้ามุมเงยของสายตาของนักเรียนที่มองจุดกึ่งกลางของเส้นขอบล่างของป้ายมีขนาด $30$ องศา และมุมเงยของสายตาของนักเรียนที่มองจุดกึ่งกลางของขอบบนของป้ายมีขนาด $45$ องศา  แล้วระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นขอบบนถึงจุดกึ่งกลางของเส้นขอบล่างของป้ายโฆษณาเท่ากับข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็วๆ นี้จ้า

 

 

 

 

[ANS]$20\left( 3 - \sqrt3 \right) $ เมตร[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การประยุกต์หาระยะทางและความสูง