คะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ ตอบคำถามแน่นๆ ที่หลายคนอยากรู้

คะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ ตอบคำถามแน่นๆ ที่หลายคนอยากรู้

เมื่อพูดถึงคะแนน IELTS มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัย ว่าคะแนนเท่าไรกันที่เหมาะสมกับการนำใช้งาน ทางบทความนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ เน้นไปที่เกณฑ์คะแนน IELTS ที่เหมาะสม ตอบคำถามให้ตรงประเด็นที่สุดแบบละเอียดว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ เพื่อให้คนที่มีแผนจะเดินทางไปสอบ IELTS เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ และทำคะแนนให้ตรงกับเกณฑ์คะแนนที่ควรจะเป็น

 

คะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ ตอบคำถามแน่นๆ ที่หลายคนอยากรู้

 

 

คะแนน IELTS เต็มเท่าไหร่?

 

ก่อนเข้าสู่รายละเอียดว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ ไปดูคะแนนเต็มกันก่อน โดยคะแนน IELTS เต็มทั้งหมด 9 คะแนน ในส่วนของ Overall มีการวัดทักษะทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแต่ละทักษะก็มีคะแนนเต็มที่ 9 คะแนนเช่นกัน เมื่อทราบแล้วว่าคะแนน IELTS เต็มเท่าไหร่ คราวนี้ก็ไปดูกันต่อว่าการสอบนั้นควรได้คะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่กัน

 

 

สอบ IELTS ควรได้เท่าไหร่?

 

ส่วนใหญ่แล้วคนที่มี Plan สอบ IELTS มักมีเป้าหมายในใจว่าจะเอาคะแนน IELTS ไปทำอะไร เช่น ยื่นเข้า BBA จุฬาฯ ก็ควรทำคะแนนให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่สำหรับบางคนที่ต้องการสอบเพื่อให้มีคะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษเก็บไว้เฉยๆ เพราะมีเป้าหมายหลายอย่าง ต้องการยื่นสมัครเรียนหลายๆ คณะ หรือหลายๆ แห่ง อาจต้องมีมาตรฐานคะแนน IELTS เอาไว้ในใจ เพื่อให้ครอบคลุมใช้งานได้หลายๆ อย่าง สำหรับคำถามที่ว่าสอบ IELTS ควรได้เท่าไหร่นั้น แนะนำให้ทำได้สัก 7.0 ขึ้นไป จะค่อนข้างครอบคลุมเกณฑ์คะแนน IELTS ของหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

 

                                         

 

เกณฑ์คะแนน IELTS

 

สำหรับเกณฑ์คะแนน IELTS วันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลคร่าวๆ มาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัว ต้องบอกก่อนว่าเกณฑ์คะแนน IELTS แต่ละสถาบันไม่เท่ากัน และแต่ละคณะในสถาบันเดียวกันก็ไม่เท่ากันด้วย นอกจากนี้แม้จะคณะเดียวกัน สถาบันเดียวกัน แต่ถ้าเปิดรับคนละรอบ เกณฑ์คะแนน IELTS ก็อาจแตกต่างกันออกไปอีก ครั้งนี้จะขอนำเสนอเกณฑ์คะแนน IELTS คร่าวๆ ดังนี้

 

 

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) อันดับ 1 ของโลก IELTS ≥ 7.0

Harvard University  อันดับ 3 ของโลก IELTS ≥ 7.0

California Institute of Technology (Caltech) อันดับ 4 ของโลก IELTS ≥ 7.0

University Of Oxford อันดับ 5 ของโลก IELTS ≥ 7.0

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology อันดับ 6 ของโลก IELTS ≥ 7.0

University of Cambridge อันดับ 7 ของโลก IELTS ≥ 7.0

Imperial College London อันดับ 8 ของโลก IELTS ≥ 6.5

University of Chicago อันดับ 9 ของโลก IELTS ≥ 7.0

UCL อันดับ 10 ของโลก IELTS ≥ 6.5

 

หมายเหตุ ข้อมูลอันดับของมหาวิทยาลัยอ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.topuniversities.com และในส่วนของเกณฑ์คะแนน IELTS เป็นระดับคะแนนเฉลี่ยเท่านั้น อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขา

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (จุฬา อินเตอร์) ที่จะพอช่วยตอบคำถามหลายๆ คนได้ว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ 

 

คณะอักษรศาสตร์ 

 • สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ IELTS ≥ 5.0
 • สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ IELTS ≥ 5.0
 • สาขาวิชาภาษาไทย IELTS ≥ 5.0
 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ IELTS ≥ 6.0
 • สาขาวิชาศิลปการละคร IELTS ≥ 6.5

 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวาทนิเทศ IELTS ≥ 4.0

คณะสัตวแพทยศาสตร์ IELTS ≥ 5.5

คณะทันตแพทยศาสตร์ IELTS ≥ 7.0

บริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BBA) IELTS ≥ 6.5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EBA) IELTS ≥ 6.0

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BALAC) IELTS ≥ 6.5

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (ธรรมศาสตร์ อินเตอร์) ที่จะพอช่วยตอบคำถามหลายๆ คนได้ว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ 

 

คณะรัฐศาสตรบัณฑิต 

 • สาขาการเมืองการปกครอง IELTS ≥ 5.0
 • สาขาการระหว่างประเทศ IELTS ≥ 5.0
 • สาขาบริหารรัฐกิจ IELTS ≥ 5.0
 • สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0

 

คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0
 • สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ IELTS ≥ 6.0
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  IELTS ≥ 6.5

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการหลักสูตรวิศวกรรมสองสถาบัน (TEP))

 • วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0
 • วิศวกรรมอุตสากรรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0
 • วิศวกรรมโยธา หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0
 • วิศวกรรมเคมี หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0
 • วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0

 

คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (รับสมัครแบบที่ 1) IELTS ≥ 5.0
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (รับสมัครแบบที่ 2) IELTS ≥ 5.0

 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

 • แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.5
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา IELTS ≥ 6.5

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BBA) IELTS ≥ 6.0

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.5

คณะวารสารศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (มหิดล อินเตอร์) ที่จะพอช่วยตอบคำถามหลายๆ คนได้ว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ 

 • แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล IELTS ≥ 6.5
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล IELTS ≥ 6.0 
 • แพทยศาสตร์รามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล IELTS ≥ 7.0 
 • บริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0 
 • วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0 
 • เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0 
 • นิเทศศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 6.0

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (เกษตร อินเตอร์) ที่จะพอช่วยตอบคำถามหลายๆ คนได้ว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ 

 • คณะเกษตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0 คะแนน
 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 4.0 คะแนน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.5 คะแนน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0 คะแนน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.5 คะแนน
 • คณะมนุษศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 4.5 คะแนน
 • คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.5 คะแนน
 • คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) IELTS ≥ 5.0 คะแนน

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหลักสูตรไทยในโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ (ขอนแก่น อินเตอร์) ที่จะพอช่วยตอบคำถามหลายๆ คนได้ว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ 

 • สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS ≥ 5.0
 • คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)) IELTS ≥ 5.0


 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะพอช่วยตอบคำถามหลายๆ คนได้ว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ 

 • คณะแพทยศาสตร์ IELTS ≥ 6.0
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ IELTS ≥ 6.0
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ IELTS ≥ 3.0
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ IELTS ≥ 3.5

 

สำหรับใครที่สงสัยว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ คาดว่าก็คงจะได้คำตอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้สำหรับใครที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการทำคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ถ้าไม่เปลี่ยนเป้าหมาย ก็คงต้องติวเข็มกันสักหน่อย เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนที่เหมาะสม และสามารถพิชิตฝันได้สำเร็จ

 

 

✅ อยากเรียนต่อต่างประเทศ
✅ อยากเรียนภาคอินเตอร์ ม.ดัง
✅ อยากเข้าคณะในฝัน
✅ อยากเรียนอินเตอร์
✅ ต้องมีคะแนน IELTS SAT ติดไว้
✅ อยากติว IELTS SAT ออนไลน์ แนะนำคอร์สครูเจี๊ยบ ครูนก ครูเบียร์

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • คอร์ส SAT จัดครบทั้ง Verbal และ Math
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง