ส่องคะแนน IELTS SAT เข้ามหาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์

ส่องคะแนน IELTS SAT เข้ามหาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ มักมีการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงต้องมีการกำหนดให้ใช้ใบคะแนนสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลอย่าง IELTS หรือ SAT ประกอบการสมัคร รวมถึงวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ ก็ยังต้องการคะแนนที่มาจากการสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ และ SAT คือสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ สำหรับครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT เพื่อยื่นเข้ามหาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์ แต่ละสถาบันและแต่ละสาขามาฝาก ที่ไหนใช้เท่าไรบ้าง ไปดู

ส่องคะแนน IELTS SAT เข้ามหาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์
 

ไปดูกันว่าคะแนน IELTS คะแนน SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละคณะต้องใช้คะแนนเท่าไร จะได้เตรียมตัวกันให้ถูก น้องๆ คนไหนมี Plan สอบเข้าคณะเหล่านี้ มาส่องคะแนนพร้อมๆ กันเลยดีกว่า เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาข้อมูลเรียนอินเตอร์ มหาลัย โดยเฉพาะคนที่อยากรู้เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษา

 

แบ่งตามมหาวิทยาลัย

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สำหรับใครที่กำลังอยากรู้ว่าภาคอินเตอร์ จุฬา สอบอะไรบ้าง หรือจุฬาอินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ความจริงแล้วแต่ละคณะอาจมีความต้องการในเรื่องของคะแนนต่างๆ แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ ถ้าหากว่าเป็นภาคอินเตอร์หรือหลักสูตรนานาชาติ หลักๆ เลยผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS หรือ SAT หรือไม่ก็อาจต้องใช้ทั้ง 2 อย่างในบางกรณี ข้อมูลข้างล่างนี้ก็เป็นข้อมูลคะแนน SAT จุฬา และ IELTS ของแต่ละคณะ ดังนี้

 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA CU) ถือเป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตที่หลายคนถามหาว่า BBA CU คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง มาดูคะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้ ได้แก่ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,270 คะแนน 
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน
 3. คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
 4. คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 และ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
 5. คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬา ใช้คะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และคะแนนรวม SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 980 


 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถัดมาเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับคนที่สนใจว่าธรรมศาสตร์อินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง เช่นกันหลักๆ ก็จะเป็นคะแนน IELTS และ SAT แล้วแต่ว่าแต่ละคณะต้องการคะแนนอะไร อาจจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ทั้ง IELTS & SAT เช่นหากมีคำถามว่า ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ มธ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ก็เป็นการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง IELTS หรือ SAT Verbal เป็นต้น

 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA TU) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ยังต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน และต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน 
 2. คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
 3. คณะศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 4. คณะวารสารศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 


 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในส่วนของมหิดลอินเตอร์หรือ Mahidol University International College (MUIC) ซึ่งมีให้เลือกเรียนหลายสาขาด้วยกัน โดยแต่ละสาขาก็จะกำหนดเกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT แตกต่างกันออกไปดังนี้  

 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA MUIC) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  
 3. คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
 4. คณะนิเทศศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการใช้คะแนนวัดทักษะทางภาษาอังกฤษเอาไว้ ดังนี้

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เกษตรศาสตร์ ต้องใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 2. คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 4. คณะมนุษยศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 529 คะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. คณะบริหารธุรกิจ (BBA KU) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) หากมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

  

แบ่งตามสาขา

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใครที่สงสัยว่า BBA CU คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง รายละเอียดคือใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,270 คะแนน 
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA TU) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ยังต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน และต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน 
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล (BBA MUIC) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
 4. คณะบริหารธุรกิจ (BBA KU) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) หากมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน 
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์

 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

 

 

คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 และ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้คะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และคะแนนรวม SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 980
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 

 

 

✅ อยากเรียนภาคอินเตอร์ ม.ดัง
✅ อยากเข้าคณะในฝัน
✅ อยากเรียนอินเตอร์
✅ ต้องมีคะแนน IELTS SAT ติดไว้
✅ อยากติว IELTS SAT ออนไลน์ แนะนำคอร์สครูเจี๊ยบ ครูนก ครูเบียร์

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • คอร์ส SAT จัดครบทั้ง Verbal และ Math
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

 
 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง