CU-TEP เทียบ IELTS สอบอะไรดีกว่ากัน!

CU-TEP เทียบ IELTS สอบอะไรดีกว่ากัน!

สำหรับคนที่มีแพลนเรียนต่อจุฬาลงกรณ์ บางคณะต้องการผลคะแนนทางภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักๆ เลยทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ CU-TEP เพราะเป็นข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเอง แต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังพิจารณาข้อสอบอื่นๆ เช่น IELTS ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบข้อสอบที่ได้รับความนิยมในการนำไปยื่นศึกษาต่อในระดับต่างๆ จนใครหลายคนต้องการข้อมูล CU-TEP เทียบ IELTS แบบชัดๆ ว่าแบบไหนจะได้เปรียบกว่า

CU-TEP เทียบ IELTS สอบอะไรดีกว่ากัน!

 

CU-TEP คืออะไร?

CU-TEP คือการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปแบบหนึ่ง จัดทำขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ออกแบบข้อสอบมาเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัคร เนื้อหาข้อสอบที่ออกมาค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในการสรรหาคนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยตรง เหมาะกับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อจุฬาลงกรณ์ ข้อสอบ CU-TEP มีทั้งแบบ 3 Skills คือวัดทักษะการฟัง อ่าน เขียน และมีแบบ 4 Skills คือวัดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

CU-TEP เทียบ IELTS ด้านโอกาสที่จะผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัยจุฬาฯ นั้นไม่แตกต่างกัน จุฬาไม่ได้เปิดรับ CU-TEP มากกว่า IELTS แต่จะกำหนดเกณฑ์คะแนนในรูปแบบการสอบต่างๆ ไว้ชัดเจน หากผู้สมัครสอบผ่านเกณฑ์ ก็จะพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบด้วย 

 

IELTS คืออะไร?

IELTS คือการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถยื่นเรียนต่อต่างประเทศได้ และยื่นเรียนต่อในไทยได้เกือบทุกแห่ง วัดทักษะ 4 Skills คือฟัง พูด อ่าน และเขียน ในแง่ของ CU-TEP เทียบ IELTS คะแนน IELTS จะค่อนข้างครอบคลุมกว่า ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์ แต่สามารถยื่นเรียนต่อที่อื่นได้ แต่ในขณะเดียวกันแม้ CU-TEP จะจัดทำโดยจุฬาลงกรณ์ แต่หลายสถาบันในไทยก็เปิดรับพิจารณาคะแนนสอบ CU-TEP ด้วย 

 

 

CU-TEP เทียบ IELTS 

ในแง่ของการเปรียบเทียบ ระหว่าง CU-TEP กับ IELTS จะขอเลือกเอาแบบ 4 Skills มาเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 

 

1.เรียนต่อในไทย

ด้านการยื่นเพื่อเรียนต่อในประเทศไทย แม้ CU-TEP จะจัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์ แต่สถาบันอื่นหลายแห่งก็ยอมรับ CU-TEP แตก็ไม่ใช่ทั้งหมด อย่างในธรรมศาสตร์ บางคณะก็ยอมรับ CU-TEP แต่ก็บางคณะก็ยอมรับ IELTS เท่านั้น สถาบันอื่นก็เช่นกัน ขณะที่คะแนน IELTS ซึ่งมีความเป็นสากลมากกว่า และเป็นที่ยอมรับมากกว่า 

ดังนั้นถ้าหากมีแพลนที่จะยื่นสมัครหลายๆ สถาบัน การเลือกสอบ IELTS จะตอบโจทย์มากกว่า CU-TEP หากเลือกสอบ CU-TEP และไม่ผ่านการพิจารณาที่จุฬาฯ แล้วต้องการยื่นที่อื่นต่อ อาจต้องสมัครสอบใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายใหม่ ในกรณีที่คณะนั้นไม่รับ CU-TEP 

 

2.เรียนต่อต่างประเทศ

ด้านการยื่นเรียนต่อต่างประเทศ CU-TEP ไม่เป็นที่ยอมรับ หากคนที่ยื่นเรียนต่อจุฬาฯ ไม่ได้มีแพลนไปต่างประเทศต่อภายใน 2 ปีย่อมไม่มีปัญหา แต่อาจมีบางคนที่ระหว่างเรียนต่อที่จุฬาฯ ไปแล้ว มีแพลนยื่นขอทุนเรียนต่อต่างประเทศจากบริษัทที่ทำงานอยู่ (สวัสดิการของบางบริษัท) หรือยื่นขอทุนอื่นๆ ที่เปิดรับสมัครในขณะนั้น ทำให้ต้องสมัครสอบ IELTS อีกรอบ ตรงกันข้ามถ้าหากเลือกสอบ IELTS เพื่อยื่นเรียนต่อที่จุฬาฯ ตั้งแต่แรก ก็สามารถใช้คะแนนในครั้งนั้นยื่นขอทุนต่อได้เลย ทำให้ CU-TEP เทียบ IELTS แล้วค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องนี้

 

3.สมัครงาน

CU-TEP เทียบ IELTS สำหรับการสมัครงานในไทยหรือสมัครงานบริษัทไทย หลายแห่งเปิดรับ TOEIC ค่อนข้างเป็นสากล แต่บางแห่งก็พิจารณา CU-TEP เช่นกัน แต่ก็ไม่กว้างขวางเท่ากับ IELTS ที่มีความเป็นสากลมากกว่า โดยเฉพาะการยื่นสมัครงานบริษัทต่างประเทศ หรือยื่นสมัครงานในต่างประเทศ นอกจาก TOEIC แล้ว ก็สามารถ IELTS ได้ในบางกรณี แต่ CU-TEP จะไม่ตอบโจทย์ในส่วนนี้

 

4.อัพเงินเดือน/สวัสดิการ

บริษัทบางแห่งใช้คะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ยื่นขอสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ หรือสามารถยื่นอัพเงินเดือนได้ (แต่ไม่ใช่ทุกแห่ง) ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ได้รับพิจารณา CU-TEP แต่จะพิจารณา IELTS บ้างประปรายนอกเหนือจาก TOEIC 

 

5.สมัคร Work And Holiday

CU-TEP เทียบ IELTS ไม่ได้ในเรื่องนี้ เพราะไม่สามารถยื่นสมัครโครงการ Work And Holiday ได้ ดังนั้นสำหรับบางคนที่อาจมีแพลนหลายอย่าง ที่นอกจากจะเรียนต่อแล้ว ยังมีแพลนจะสมัคร WAH ไว้เผื่อเลือก เพื่อตัดสินใจใหม่ ก็ควรเลือกสอบ IELTS จะตอบโจทย์มากกว่า คราวนี้จะเปลี่ยนใจทีหลังก็ยังได้ ว่าจะเลือกเรียนต่อในไทยหรือจะเลือกไป Work And Holiday เพื่อหาประสบการณ์

 

6.จำนวนรอบ (ต่อเดือน)

CU-TEP เปิดสอบ 1-2 ครั้ง/เดือน ขณะที่ IELTS เปิดสอบ 4 ครั้ง/เดือน และสนามสอบของ CU-TEP ก็เปิดสอบเฉพาะในกรุงเทพ ส่วน IELTS มีสนามสอบในหลายจังหวัด ทั้งยังมีสนามสอบในต่างประเทศด้วย โดยที่ข้อสอบยากง่ายเท่ากันหมดทุกแห่ง

 

7.ค่าสอบ 

ค่าสอบสำหรับ 4 Skills ของ CU-TEP ราคาอยู่ที่ 2,900 บาท ส่วน IELTS ค่าสอบ 6,900 บาท เมื่อนำ CU-TEP เทียบ IELTS แล้ว CU-TEP จะได้เปรียบกว่า เพราะประหยัดมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้งาน CU-TEP ก็ไม่ครอบคลุมเท่ากับ IELTS 

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำข้อมูล CU-TEP เทียบ IELTS คร่าวๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้สอบ แนะนำสำหรับคนที่มีแพลนหลายอย่าง หรือต้องการเผื่อที่จะสมัครหลายโครงการ ควรเลือกสอบ IELTS จะดีกว่า แต่ถ้าหากมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อจุฬาลงกรณ์เท่านั้น การเลือกสอบ CU-TEP ก็ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีทีเดียว

✅ อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยดัง
✅ อยากเรียนต่อต่างประเทศ
✅ อยากสมัครงานบริษัทดัง
✅ ต้องมีคะแนน IELTS ติดไว้

  • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
  • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
  • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
  • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
  • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
  • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง