IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรได้บ้าง?

IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรได้บ้าง?

หลาย ๆ คนอาจจะเคยสงสัยว่าเกณฑ์คะแนน IELTS เป็นอย่างไร ควรได้คะแนนเท่าไหร่ ถึงจะดี แล้ว IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง วันนี้พี่ดูเรียนจะมาคลายข้อสงสัยให้ทุกคนเอง !

ก่อนอื่นมาทวนความรู้เกี่ยวกับ IELTS กันก่อน IELTS คืออะไร IELTS (International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก มี 2 รูปแบบ นั่นคือ Academic และ General Training ซึ่งทั้งสองจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ต่าง ๆ 

 

การสอบ IELTS จะเป็นการวัดทั้งหมด 4 สกิลด้วยกัน นั่นคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing ซึ่งในแต่ละสกิลคะแนนก็จะ range อยู่ที่ 1.0-9.0 ในส่วนของคะแนนสอบ การสอบ IELTS จะเรียกคะแนนเป็น แบนด์ (Band) ซึ่งมี range คะแนนตั้งแต่ 1.0 ไปจนถึงสูงสุดที่ 9.0 โดยจะเพิ่มขึ้นที่ละ 0.5 แล้วค่อยนำคะแนนทั้งหมดมาหารรวม เรียกว่า "Overall" ในแต่ละแบนด์สามารถอธิบายระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ ดังนี้

 

IELTS Band Score (Overall)

 

*Band 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเยี่ยม)

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาอย่างดีเยี่ยม

 

Band 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก)

สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

 

Band 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี)

สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี

 

Band 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้)

มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตนคุ้นเคย

 

Band 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง)

มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ยังมีข้อผิดพลาดบ่อย ๆ แต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

 

Band 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด)

มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้


Band 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก)

รู้และเข้าใจความหมายกว้าง ๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย

 

Band 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้)

ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำ ๆ เฉพาะคำคัพท์สั้น ๆ ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน

 

Band 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย)

ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

*อ้างอิงจาก IELTS idp

 

หลังจากที่เรารู้ข้อมูลคะแนน IELTS ไปแล้ว ทีนี้สงสัยกันไหมว่าเราสามารถนำคะแนน IELTS ไปทำอะไรได้บ้าง  คะแนน IELTS ถือเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ และในการใช้สมัครเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมาย 

 

ใช้ คะแนน IELTS เรียนต่อต่างประเทศ

 

จากการรวบรวมข้อมูล คะแนน IELTS ที่มหาวิทยาลัยหรือบริษัทต่าง ๆ ยอมรับนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ Band 6.0 ขึ้นไป *ตรงนี้อยู่ที่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยนะ* 

*โดยสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ และระดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่น มหาวิทยาลัยระดับ Top 100 เช่น Durham, Warwick, Exeter, Nottingham จะรับคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

 

 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยระดับ Top 50 ขึ้นไป (Oxford, Cambridge, University College London และ Imperial College London) จะรับคะแนน IELTS ตั้งแต่ 7.0 (ทุกแบนด์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 7.0) สำหรับมหาวิทยาลัยในอเมริการะดับ Top 100 ควรได้ 6.5 ส่วน Top 50 ควรได้ 7.0 (ทุกแบนด์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 7.0) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะรับคะแนน IELTS อยู่ที่ 6.0 – 6.5

 

*อ้างอิงจาก Hotcourse Thailand

**อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ใช้คะแนน IELTS ได้ที่นี่ 

- https://www.opendurian.com/news/world_class/

- https://www.opendurian.com/news/ielts_australia_branch_ranking/

 

ใช้คะแนน IELTS สมัครงานบริษัทชั้นนำ

 

ในส่วนของการทำงานนั้น เราสามารถนำคะแนน IELTS ไปใช้เพื่อหางาน เปลี่ยนงาน อัพเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือ ขอทุนเรียนต่อของบริษัทได้  *ตรงนี้อยู่ที่เกณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ ด้วยนะ* โดยองค์กรชั้นนำในไทยหลาย ๆ แห่ง เช่น CP, Toyota, ธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ ก็รับคะแนน IELTS เช่นกัน

 

**อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำที่ใช้คะแนน IELTS ได้ที่นี่ 

- https://www.opendurian.com/news/ielts_score_organization/

- https://www.opendurian.com/news/ielts_change_future_employee/

 

ใช้คะแนน IELTS ในการย้ายถิ่นฐาน

คะแนน IELTS General Training, IELTS UKVI หรือ IELTS Life Skills สามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อไปอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในบางสถาบัน (แนะนำให้เช็คดูอีกที) รวมถึงนำไปใช้ประกอบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่จะไปทำงานและผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศ เช่น  ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR), ประเทศสหราชอาณาจักร (UK), ออสเตรเลีย ฯลฯ

จะเห็นว่าคะแนน IELTS ถือเป็นใบเบิกทางไปสู่อนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อต่างประเทศ การทำงาน หรือการย้ายถิ่นฐานก็ตาม แต่ข้อสอบ IELTS นั้นถือว่ายากพอสมควร เพราะการสอบ IELTS เป็นการวัดระดับทางภาษาที่ต้องใช้ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อม ไม่ฝึกให้คุ้นกับข้อสอบก่อน บอกเลยว่ายากแน่นอน

หากวางแผนไว้แล้วว่าจะเรียนต่อ สมัครงาน ที่ต้องใช้คะแนน IELTS แนะนำให้เผื่อเวลาในการเตรียมตัวสอบ IELTS ไว้ด้วยนะ อย่าให้กระชั้นชิดเกินไป และที่สำคัญถ้ารู้ตัวว่าเตรียมตัวเองไม่ไหว อย่าลืมมองหาตัวช่วยที่จะทำให้มั่นใจมากขึ้นในการคว้าคะแนน IELTS ที่ต้องการ

 

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

★ บริการตรวจการบ้าน Writing ฟรี 2 Tasks (จากในคอร์ส)

 

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164โดย InterHub by OpenDurian
สินค้าที่เกี่ยวข้อง