IELTS Writing สำคัญยังไง ทำไมไม่วัดแค่ Overall

IELTS Writing สำคัญยังไง ทำไมไม่วัดแค่ Overall

สำหรับคนที่ต้องใช้คะแนน IELTS ในการสมัครเรียนต่อ อาจมีคำถามหลายอย่างที่ยังสงสัยอยู่ หนึ่งในนั้นก็คือความสำคัญของ IELTS Writing ที่บางสถาบันนอกจากจะกำหนดขั้นต่ำของ IELTS Overall แล้ว ยังกำหนดขั้นต่ำ IELTS แต่ละทักษะประกอบด้วย ซึ่งนั่นจะทำให้ระดับความยากยิ่งสูงขึ้น เพราะถึงแม้จะทำคะแนน IELTS Overall ได้ถึงเท่ากับหรือสูงกว่าขั้นต่ำที่ทางสถาบันกำหนด แต่ IELTS Writing ไม่ถึงเกณฑ์ ก็ไม่สามารถสมัครเรียนในสถาบันนั้นได้อยู่ดี ทำให้หลายคนไม่เข้าใจว่าจะวัดระดับ IELTS Writing ไปเพื่ออะไร ครั้งนี้ทางบทความจึงถือโอกาสนำข้อมูลมาให้ทำความเข้าใจร่วมกัน

IELTS Writing สำคัญยังไง ทำไมไม่วัดแค่ Overall 

 

 

IELTS Writing วัดอะไร?

 

IELTS Writing เป็นการวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยปกติแล้วการสอบ IELTS จะมี 2 แบบ คือ Academic และ General โดยในพาร์ท IELTS Writing ลักษณะข้อสอบระหว่าง Academic และ General จะแตกต่างกัน 

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนเป็นการวัดทักษะการเขียน ซึ่งความยากมักอยู่ที่การเขียน IELTS Writing Academic ที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อ ที่มักจะกำหนดขั้นต่ำของพาร์ท Writing โดยเฉพาะเอาไว้ นอกเหนือจากขั้นต่ำ IELTS Overall และ IELTS Writing Academic จะไม่ได้วัดแค่การเขียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจเท่านั้น แต่เป็นการวัดทักษะการเขียนเชิงวิชาการ และสำนวนภาษาที่เป็นทางการ เพื่อการเขียนเชิงวิชาการในระหว่างการศึกษาต่อ 

 

ความสำคัญ IELTS Writing

 

การสอบ IELTS Writing มีความสำคัญหลักๆ คือเพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แต่เป็นการเขียนที่รองรับการนำไปใช้ต่อในจุดประสงค์นั้นๆ ได้ อย่างในผู้ที่ประสงค์เรียนต่อภาคอินเตอร์หรือเรียนต่อต่างประเทศ จะต้องเขียนข้อสอบภาษาอังกฤษหรือเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษได้ เขียนบทวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาได้อย่างเข้าใจ มีการใช้สำนวนภาษาที่เป็นทางการ มีการใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป 

 

การวัดระดับ IELTS Writing (Academic) จะช่วยให้สถาบันคัดคนที่มีทักษะการเขียนเชิงวิชาการตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนดไว้ ให้เข้าไปศึกษาต่อในสถาบันได้ โดยที่ผู้ผ่านเกณฑ์จะสามารถเขียนเอกสารต่างๆ ในระหว่างการศึกษาต่อได้อย่างราบรื่น 

 

สถานการณ์ของคนไทยที่สอบ IELTS Writing  

 

หากกล่าวถึงทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของคนไทย IELTS Writing ถือเป็นหนึ่งในพาร์ทที่คนไทยมีปัญหา และมักทำคะแนนสอบได้น้อย โดยคะแนนเฉลี่ยของคนไทยในการสอบ IELTS Writing นั้นอยู่ที่ 5.5 คะแนนเท่านั้น ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ค่อนข้างต่ำ และต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันหลายๆ แห่งกำหนดไว้ โดยเฉพาะการเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งสถาบันชั้นนำในต่างประเทศหากมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS Writing มักอยู่ที่ 6.0 ขึ้นไป 

 

 

IELTS Writing ลักษณะข้อสอบ

 

IELTS Writing จะมีทั้งหมด 2 Task ดังนี้

Task 1 : จะให้เขียน 150 คำ ภายในเวลา 20 นาที ในลักษณะรายงานข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งใน Academic จะเป็นการเขียนบรรยาย Graph, Chart, Diagram และการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการอภิปรายต่อเรื่องที่โจทย์ให้มา

 

ส่วนในการสอบ General โจทย์จะให้สถานการณ์สมมติมา เพื่อให้เขียนจดหมายตอบโต้ อาจเป็นแบบไม่ทางการ, กึ่งทางการ และแบบทางการ เช่น เขียนจดหมายหาเจ้าหน้าที่หอพักถึงปัญหาห้องพักของมหาวิทยาลัย หรือเขียนจดหมายเพื่อแนะนำบุคคลในชุมชมที่ควรได้รับรางวัล เป็นต้น และมีการให้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องทั่วๆ ไปที่โจทย์ให้มา

 

Task 2 : จะให้เขียน 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที โดยให้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่โจทย์ให้มา หลักๆ มี 6 แบบ ได้แก่

 

 • Both Views เขียนถึง 2 ไอเดียที่ให้มา + แสดงความคิดเห็นส่วนตัว
 • Agree/Disagree บอกเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย + อธิบายเหตุผล
 • Advantages/Disadvantages บอกข้อดี/ข้อเสีย + อธิบายเหตุผล
 • Answer Questions ตอบคำถามที่โจทย์ให้มา + แสดงความคิดเห็นส่วนตัว
 • Causes and Solutions บอกสาเหตุ + วิธีแก้ปัญหาต่างๆ 
 • Causes and Effects บอกสาเหตุ + ผลลัพธ์

 

 

สรุป Q & A

 

Q : IELTS Writing วัดอะไร?

A : วัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 

Q : IELTS Writing สำคัญยังไง?

A : คัดคนที่มีทักษะการเขียนที่รองรับการนำไปใช้ต่อในจุดประสงค์นั้นๆ ได้

 

Q : คะแนนเฉลี่ยของคนไทยที่สอบ IELTS Writing?

A : 5.5 คะแนน

 

Q : คะแนน IELTS Writing  ที่ควรสอบได้คือเท่าไร?

A : 6.0 ขึ้นไป เพราะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของสถาบันส่วนใหญ่

 

Q : IELTS Writing มีกี่ Task?

A : 2 Task

 

Q : ข้อสอบ IELTS Writing ระหว่าง Academic ก้บ General เหมือนหรือแตกต่างกัน?

A : แตกต่างกัน


 

ทั้งนี้สำหรับคนที่มีปัญหา IELTS Writing ควรติวพาร์ทนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากการสอบ IELTS Writing ไม่ใช่การเขียนเพื่อให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องเขียนด้วยสำนวนภาษาที่เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ มีการใช้คำศัพท์หรือประโยคที่เป็นทางการ ดังนั้นการติวจะช่วยให้คนที่มีปัญหาสามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้ตรงจุด และสามารถทำคะแนนสอบในพาร์ท Writing ได้ตามเป้าหมาย 

 

 

เรียนต่อต่างประเทศต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง