คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
 


 

 

 

 

Grammar สำคัญกับการสอบ IELTS แค่ไหน?

การสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ นั้นต้องมีพื้นฐาน Grammar การใช้ประโยค และโครงสร้างทางไวยากรณ์ต่างๆ ที่ดี เพราะเป็นตัวช่วยสำคัญให้เราทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะได้ ("ฟัง" ออก / "อ่าน" เข้าใจ / "เขียน" ได้ / "พูด" เป็น)

โดยเฉพาะข้อสอบ IELTS Writing และ Speaking นั้นจะมีเกณฑ์ให้คะแนนการใช้ภาษาที่ถูกต้องอยู่ด้วย ถ้าไวยากรณ์แน่น โครงสร้างประโยคดี รับรองว่า Band พุ่งแน่นอน!
 

คอร์ส Kru Jeab Basic Grammar จะช่วยเตรียมตัวผู้เรียนให้เข้าใจ และใช้หลักไวยากรณ์ต่างๆ เป็น รวมถึงโครงสร้างประโยคพื้นฐานต่างๆ เพื่อต่อยอดไปใช้ในงานเขียน IELTS Writing ด้วย

สอนโดยครูเจี๊ยบ (นันลินี ปานเทศ) กูรูผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คอร์สนี้จะพาคุณไปรู้จัก Grammar ทุกเรื่องที่ต้องรู้ของข้อสอบ IELTS เพื่ออัพคะแนนให้สูงขึ้น โดยผู้เรียนจะได้รับ

 

1. เรียนรู้ประเภทพื้นฐานของคำในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 • Parts of Speech ทั้ง 7 ประเภท
 • การใช้ Articles และ Determiners
 • หน้าตาของ Verbs แต่ละแบบ
 • Verbs ที่ใช้บอกความรู้สึก
 • ประเภทของกลุ่มคำหรือวลี (Phrases) ในภาษาอังกฤษ

2. เทคนิคในการใช้ Verbs แบบต่างๆ

 • Subject-Verb Agreement (ความสอดคล้องกันของประธาน และกริยา)
 • โครงสร้าง Active-Passive Voice (ประธานทำเอง หรือถูกทำ)
 • Causative Verbs (Have/Make/Let/Get)

3. เข้าใจการใช้ Tense ทั้ง 4 กลุ่ม

 • กลุ่ม Simple Tenses (Present Simple/Past Simple/Future Simple)
 • กลุ่ม Continuous Tenses (Present Con./Past Con./Future Con.)
 • กลุ่ม Perfect (Present Perfect/Past Perfect/Future Perfect)
 • กลุ่ม Perfect Continuous (Present Perfect Con./Past Perfect Con./Future Perfect Con.)
 • เทคนิคการใช้ Tense คู่กัน

4. เรียนรู้โครงสร้างประโยค 3 กลุ่ม

4.1 โครงสร้างประโยคพื้นฐาน

 • Subjects and Predicates (ภาคประธาน และภาคแสดงของประโยค)
 • Declarative Sentences (ประโยคบอกเล่า)
 • Interrogative Sentences (ประโยคคำถาม)
 • Imperative Sentences (ประโยคคำสั่ง/ร้องขอ)
 • Exclamatory Sentences (ประโยคอุทาน)
 • ์Negative Sentences (ประโยคปฏิเสธ)

4.2 โครงสร้างประโยคเพื่องานเขียน

 • Simple Sentences (ประโยคความเดียว)
 • Compound Sentences (ประโยคความรวม)
 • Complex Sentences (ประโยคความซ้อน)

4.3 โครงสร้างการใช้ประโยคอื่นๆ

 • การใช้ Participles ในประโยค
 • Parallel Structure (โครงสร้างคู่ขนาน)
 • Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)
 • Subjunctive (โครงสร้างประโยคเชิงแนะนำ สั่ง หรือขอร้อง)
 • Inversion (การสลับโครงสร้างประโยค)
 • Comparison (โครงสร้างการเปรียบเทียบ)

 

บทเรียน คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล