1. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 3 มีนาคม 2553

  ชุดนี้ต้นแบบข้อสอบตระกูล PAT 3 ที่ยังไม่ยากมาก หลายข้อคล้ายข้อสอบเอ็นทรานซ์เก่าๆ

 2. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 3 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT 3 มีนาคม 2554 ความยากง่ายคงที่ตามมาตรฐานของข้อสอบ PAT3

2 จาก 2