1. โดย Film_Educator

  แนวข้อสอบ

  ทบทวนชีววิทยา ม.4 เรื่องเซลล์

 2. แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ IELTS Reading

  ลองข้อสอบ IELTS Reading เหมือนจริง จัดเต็ม 40 ข้อ!

 3. แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ TOEIC แนวโจทย์จริง (ชุดที่ 1)

  ข้อสอบ TOEIC แนวโจทย์จริง ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

 4. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 มีนาคม 2561

  ข้อสอบ O-NET คณิต ม.6 ปี 2561 ชุดนี้ยังคงไม่ยากเกินเก็บคะแนนเต็ม

 5. แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ TOEFL

  แนวข้อสอบ TOEFL แบบที่ออกในห้องสอบจริง

 6. โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  คณิตศาสตร์1 9 วิชาสามัญ 2561

  โจทย์ไม่ยาก ใช้ความเข้าใจจะทำข้อสอบได้เร็ว หรือใครมีเทคนิคลัดดีๆ ก็จะทำทันเวลา

 7. แนวข้อสอบ

  ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ปี 2561 รวมทุกพาร์ท

 8. แนวข้อสอบ

  9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

 9. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสังคมศึกษา มีนาคม 2561

 10. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT1 กุมภาพันธ์ 2561

  ไม่ยากเกินได้ มาตรฐานกำลังดี ใครฝึกทำข้อสอบ PAT1 เก่าๆ มาดีรับรองได้คะแนนไม่ยาก

10 จาก 218