1. โดย Kannika_Film

  แนวข้อสอบ

  ชีววิทยา O-NET ปี60

 2. โดย Kannika_Film

  แนวข้อสอบ

  ข้อสอบชีววิทยา O-NET ปี59

 3. โดย Kannika_Film

  แนวข้อสอบ

  ชีววิทยา O-NET ปี58

  ตะลุยข้อสอบชีววิทยาO-NETปี58

 4. โดย Film_Educator

  แนวข้อสอบ

  คณิตศาสตร์ 2 (9วิชาสามัญ) ปี62

 5. โดย Film_Educator

  แนวข้อสอบ

  ทบทวนชีววิทยา ม.4 เรื่องเซลล์

 6. แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ IELTS Reading

  ลองข้อสอบ IELTS Reading เหมือนจริง จัดเต็ม 40 ข้อ!

 7. แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ TOEIC แนวโจทย์จริง (ชุดที่ 1)

  ข้อสอบ TOEIC แนวโจทย์จริง ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

 8. แนวข้อสอบ

  PAT 1 กุมภาพันธ์ 2562

 9. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 มีนาคม 2561

  ข้อสอบ O-NET คณิต ม.6 ปี 2561 ชุดนี้ยังคงไม่ยากเกินเก็บคะแนนเต็ม

10 จาก 225