ข้อสอบ SAT Math - แนวข้อสอบ SAT Math - โจทย์ SAT Math
รวมข้อสอบ SAT Math ตั้งแต่ระดับ ง่าย - ยาก ทำโจทย์พร้อมดูเฉลยอย่างละเอียด คลิก!

ข้อสอบ SAT Math

สำหรับข้อสอบ SAT Math นั้น มีเนื้อหาเทียบเท่าคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ มีเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (หลักสูตรไทย) เล็กน้อย ซึ่งถือว่าง่ายพอสมควร เพราะวัดเพียงแค่ 4 ทักษะเพียงเท่านั้น คือ Heart of Algebra, Problem Solving and Data Analysis, Passport to Advanced Math และ Additional Topics

ข้อสอบ SAT Math นั้นจะแบ่งเป็น  2 ประเภทคือ

  • ข้อสอบ SAT Math แบบที่ให้ใช้เครื่องคิดเลข (Calculator) จำนวน 38 ข้อ ใช้เวลา 55 นาที
  • ข้อสอบ SAT Math แบบที่ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข (No Calculator) จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 25 นาที
     สอบ SAT Math ได้คะแนน SAT Math 750+ ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเข้าใจ &  รู้เทคนิคพิชิตโจทย์ SAT Math
อยากสอบติดคณะอินเตอร์ในฝัน ต้อง
ติว SAT Math กับครูเบียร์!

ความหมายของสัญลักษณ์ : ไม่กำหนด ง่าย ยากปานกลาง ยาก ยากที่สุด
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!