โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 มีนาคม 2553

ความยากและการกระจายเนื้อหาใกล้เคียงกับปัจจุบัน เหมาะใช้จับเวลาซ้อมทำทั้งชุด

มาตรฐานข้อสอบ PAT1 ชุดนี้ความยากและการกระจายตัวของเนื้อหาที่ออกในข้อสอบใกล้เคียงกับข้อสอบในปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้เป็นชุดฝึกซ้อมจับเวลา  โดยแตกต่างจากข้อสอบ PAT1 ปีล่าสุดตรงที่มีจำนวน 50 ข้อ และจำนวนข้อช้อยส์กับเติมตัวเลขต่างกัน

50 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยาก ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เซต
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ปัญหาเชาว์
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 จำนวนเชิงซ้อน, ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ลำดับและอนุกรม
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : ง่าย ข้อ 19 ความน่าจะเป็น
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 ความน่าจะเป็น
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 ปัญหาเชาว์
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ตรรกศาสตร์
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ความน่าจะเป็น
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ตรีโกณมิติ
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 ตรีโกณมิติ
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เมทริกซ์
 32. ความยาก : ง่าย ข้อ 32 เมทริกซ์
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 เวกเตอร์
 34. ความยาก : ง่าย ข้อ 34 จำนวนเชิงซ้อน
 35. ความยาก : ง่าย ข้อ 35 ลำดับและอนุกรม
 36. ความยาก : ยาก ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 แคลคูลัส
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 แคลคูลัส
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 แคลคูลัส
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 ความน่าจะเป็น
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ความน่าจะเป็น
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 สถิติ
 43. ความยาก : ง่าย ข้อ 43 สถิติ
 44. ความยาก : ง่าย ข้อ 44 สถิติ
 45. ความยาก : ง่าย ข้อ 45 ปัญหาเชาว์
 46. ความยาก : ง่าย ข้อ 46 ทฤษฎีจำนวน
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 ทฤษฎีจำนวน
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 ปัญหาเชาว์
 50. ความยาก : ยาก ข้อ 50 ลำดับและอนุกรม