กำหนดให้ $\mathbb{R}$  แทนเซตของจำนวนจริง  ถ้า  $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$  และ  $g:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$  เป็นฟังก์ชันโดยที่

$$f\left(x\right)=3x^{\frac{2}{3}},g\left(1\right)=8\quad\text{และ}\quad g'\left(1\right)=\frac{2}{3}$$

ค่าของ  $\left(f\circ g\right)'(1)$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $\frac23$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : กฎลูกโซ่ การหาค่าคงตัวจากโจทย์ปัญหาอนุพันธ์