คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2555

เนื้อหาระดับเลขเสริม ง่ายกว่า PAT1 แต่ต้องระวังโดนหลอก

ข้อสอบคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 55 นี้เป็นชุดแรกในตระกูลคณิต 7 วิชาสามัญ ความยากใกล้เคียงกันทุกชุด ข้อสอบแนว speed test ให้เวลาน้อย คิดเลขไม่เยอะ หลายข้อต้องปิ๊งๆๆ เห็นแล้วรู้เลยว่าทำไงถึงจะทำทัน  และหลอกได้เนียนมาก  แนะนำใช้ชุดนี้เป็นชุดจับเวลาทดลองทำข้อสอบ ทดลองฝีมือและความเร็วได้  ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ

30 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ทฤษฎีจำนวน
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ตรีโกณมิติ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เวกเตอร์
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 สถิติ
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 แคลคูลัส
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 จำนวนเชิงซ้อน
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 ทฤษฎีจำนวน
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เมทริกซ์
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 เมทริกซ์
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ความน่าจะเป็น
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, แคลคูลัส
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 แคลคูลัส
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 เมทริกซ์
 27. ความยาก : โหดสัส ข้อ 27 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ลำดับและอนุกรม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 แคลคูลัส
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 ลำดับและอนุกรม, สถิติ
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 ความน่าจะเป็น