durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ มีการสอบ $5$ ครั้ง โดยที่ครูผู้สอนให้น้ำหนักของผลการสอบครั้งสุดท้ายเป็น $2$ เท่า ของผลการสอบครั้งอื่น ในการสอบ $4$ ครั้งแรก ไผ่ได้คะแนนเฉลี่ย $88$ คะแนน ถ้าเขาต้องการคะแนนเฉลี่ยของวิชานี้ $92$ คะแนน เขาจะต้องทำคะแนนสอบในครั้งที่ $5$ ให้ได้เท่าไร

ข้อ 8
8 of 30
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!