การสอบ TOEICⓇ คืออะไร ❓ ทำไมต้องสอบ ❓ หน้านี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ TOEICⓇ ตั้งแต่วิธีสมัคร เทคนิคเตรียมตัว หนังสือเรียน คอร์สติว ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ตำแหน่งงานที่ใช้คะแนน TOEICⓇ วิธียื่นคะแนนโทอิคเพิ่มเงินเดือน ที่นี่ ที่เดียว ครบเลย ✅

ข้อสอบ Updated TOEIC ปี 2024

ข้อสอบ TOEICⓇ คืออะไร ❓

ข้อสอบ TOEICⓇ มีชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน และนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู้วัยทำงาน ซึ่งข้อสอบ TOEIC ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่องค์กร และบริษัทชั้นนำต่างต้องการอีกด้วย เท่ากับว่าข้อสอบ TOEIC สามารถเพิ่มโอกาสให้กับหลายๆคนที่กำลังหางานได้จริงๆ 

ซึ่งรูปแบบข้อสอบ TOEIC จะมี 2 รูปแบบ คือ Listening & Reading Test และ Speaking & Writing Test แต่ในปัจจุบันจะนิยมสอบแบบแรกมากกว่าค่ะ ดังนั้นจะขอพูดถึงการสอบ TOEIC แบบ เป็นหลักนะคะ

 

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC มีอะไรบ้าง ❓

✅ คะแนนเต็ม 990 คะแนน 

 จำนวนข้อสอบ 200 ข้อ 

 เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 

 

ข้อสอบTOEIC แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ค่ะ

 • Listening Comprehension (495 คะแนน) จำนวน 100 ข้อ

รูปแบบการสอบ : ข้อสอบไปพร้อมๆ กันกับเทป ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

Part 1 - Photographs (รูปภาพ)

Part 2 - Question-Response (การถาม-ตอบ)

Part 3 - Conversation (บทสนทนา)

Part 4 - Short Talks (บทพูดแบบสั้น)

 • Reading Comprehension (495 คะแนน) จำนวน 100 ข้อ

รูปแบบการสอบ : ผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง ซึ่งจะมีเวลาให้ 75 นาที สำหรับพาร์ทนี้ค่ะ

Part 5 - Incompleted Sentences (ประโยคใจความไม่สมบูรณ์)

Part 6 - Text Completion (เติมคำตอบในเนื้อเรื่อง)

Part 7 - Reading Comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ)

 

ข้อสอบ Updated TOEIC 2024 ข้อสอบแนวใหม่ล่าสุด!

Updated TOEIC (Listening & Reading)

จำนวนข้อสอบ

200 ข้อ (พาร์ทละ 100 ข้อ)

รูปแบบ

หลายตัวเลือก (Multiple choices)

เวลาในการสอบ

2 ชั่วโมง (45+75 นาที)

คะแนน

10-990 คะแนน

Listening Comprehension (100 ข้อ / คะแนนเต็ม 495 คะแนน)
เวลาในการสอบ 45 นาที

Part 1 (Photographs)
6 ข้อ

มีภาพให้ ต้องฟังเทปอ่านคำบรรยายภาพ A, B, C, D แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

(ไม่มีตัวเลือกให้อ่าน)

Part 2 (Question-Response)
25 ข้อ

พาร์ทนี้ “ไม่มีโจทย์-ตัวเลือกให้” ต้องฟังเสียง แล้วเลือกคำตอบเลย (ตัวเลือกมี 3 ตัวเลือก) จะเป็นคำถาม-คำตอบสั้นๆ

Part 3 (Short Conversations)
39 ข้อ

ฟังบทสนทนาระหว่าง 2-3 คน แต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ โดยมีโจทย์ และตัวเลือกให้ในกระดาษคำถาม (*คำถามบางข้อ จะมีภาพ graphic ประกอบ)

Part 4 (Short Talks)
30 ข้อ

ฟังเสียงของผู้พูด 1 คน แล้วตอบคำถาม 3 ข้อ ลักษณะจะเป็นบทพูดเกี่ยวกับการประกาศ, รายการทางวิทยุ, โฆษณา, พยากรณ์อากาศ และอื่นๆ (*คำถามบางข้อจะมีภาพ graphic ประกอบ)

Reading Comprehension (100 ข้อ / คะแนนเต็ม 495 คะแนน)
เวลาในการสอบ 75 นาที

Part 5 (Incomplete Sentences)
30 ข้อ

เป็นโจทย์แบบประโยคสั้นๆ เว้นช่องว่างให้เลือกคำมาเติม โดยจะวัดทั้ง Grammar และศัพท์

Part 6 (Text Completion)
16 ข้อ

เป็นเนื้อเรื่องแบบยาว (เช่นอีเมล, จดหมาย) โดยให้เลือกเติมคำตอบลงในช่องว่างในบทความ ลักษณะจะคล้ายกับ Part 5 แต่จะมีเพิ่มคำถามที่ต้องเลือกเป็น "ประโยค" ลงไปเติมในช่องว่าง

Part 7 (Reading Comprehension)
 54 ข้อ

จะแบ่งเป็นบทความแบบเดี่ยว (Single Passage) 29 ข้อ และบทความคู่ (Double Passages) 10 ข้อ และบทความ 3 บท (Triple Passages) 15 ข้อ

 

คะแนน TOEIC เท่าไหร่ถึงเรียกว่าดี

คะแนน TOEIC จะมีการแบ่งระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงตั้งเเต่ 10-990 คะแนนดังนี้

ระดับคะแนน

คำอธิบาย

905-990 (91%-100%)

International Professional Proficiency
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

785-900 (79%-90%)

Working Proficiency Plus
สามารถทำงานได้ตามความต้องการ โดยใช้ภาษาที่เป็นที่ยอมรับ และมีประสิทธิภาพได้บ่อยครั้ง แต่ไม่เสมอไป

605-780 (61%-78%)

Limited Working Proficiency
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั่วๆ ไปได้ แต่อาจใช้ภาษาในบริบทการทำงานได้อย่างจำกัด

405-600 (41%-60%)

Elementary Proficiency Plus
สามารถเริ่มบทสนทนา และสื่อสารในการสนทนาแบบต่อหน้าทั่วๆ ไปได้อย่างจำกัด

255-400 (26%-40%)

Elementary Proficiency
มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างจำกัด สามารถสนทนาได้เฉพาะแบบต่อหน้า เรื่องไม่ซับซ้อนเท่านั้น

10-250 (0%-25%)

Basic Proficiency
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

สมัครงานใช้คะแนน TOEIC เท่าไร?

ต้องบอกก่อนเลยว่ามีเยอะมากๆ เพราะปัจจุบัน การสอบ TOEIC มีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสหากิจ ล้วนแล้วแต่ต้องการคะแนน TOEIC ทั้งสิ้น ซึ่งระดับคะแนนที่เป็นมาตรฐานของการสมัครงานโดยทั่วๆ ไปจะเริ่มต้นที่ 550 คะแนน แต่ถ้าเป็นสายงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น คะแนนที่ต้องการก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ นอกจากนี้บริษัทและองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีค่าตอบแทนพิเศษ หรือที่เราคุ้นเคยคือ  "ค่าภาษา" นั่นเอง อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2,000 - 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงคะแนนที่ได้ และนโยบายของบริษัทค่ะ 

 

✦✦ มาเริ่มที่หน่วยงานราชการกันก่อนเลย ✦✦ 

➤ สำนักงานข้าราชการพลเรือน 

หรือที่เรา คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอยางดีกับอักษรย่อ "ก.พ." ซึ่งทุกๆปีจะมีการจัดสอบ ก.พ. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าทำงานราชการได้สอบกัน แต่ๆ การสอบว่ายากแล้ว การสอบให้ผ่านเกณฑ์ยากยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และที่สำคัญ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเจ้าวิชาสุดท้ายนี้ทำให้คนตกม้าตายกันแทบทุกๆปี.....เพราะอะไร?....

สอบผ่านความรู้ทั่วไป (คณิค+ไทย) แต่ดันพลาดคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านครึ่ง แล้วจะทำยังไงดีหล่ะ ? แย่เลย อดทำงานราชการแน่ๆ แต่!!! สำนักงานก.พ. ใจดี เปิดโอกาสยื่นคะแนน ภาษาอังกฤษด้วยคะแนน TOEIC แทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ สุดยอดไปเลย ! ซึ่งใการสอบ ก.พ. ปี 2562 นี้ สามารถยื่นผลคะแนน TOEIC ตั้งเเต่ วันที่ 23 เมษายน 2562 จนถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย เดี๋ยวจะหาวันแอดมินพูดไม่จริง งั้นขอลงรูปให้ดูเลยเเล้วกัน

(ข้อมูลปี พ.ศ. 2562)

 

➤ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

งานนี้ก็งานราชการอีกเช่นกัน หรือที่เค้าเรียกกันว่า "ครูคืนถิ่น" ซึ่งเป็นโครงการสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับราชการครู ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการยอดนิยมของคุณครูไม่แพ้การสอบรับราชการครูประเภทอื่นๆเลยก็ว่าได้ แต่คะแนน TOEIC จะเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการนี้หล่ะ แอดมินขอบอกว่าเกี่ยวเต็มๆ เพราะเค้าได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ไว้ว่า ผู้เข้ารร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 และ 500 คะแนน แต่ถ้าไม่ถึงก็เข้าสมัครร่วมโครงการไม่ได้นะ

(ข้อมูลปี พ.ศ. 2561)

 

สำหรับหน่วยงานราชการ แอดมินขอยกตัวอย่างให้ 2 หน่วยงานนะคะ

...................................................................

ต่อมา เรามาดู ✦✦ หน่วยงานรัฐวิสหากิจ ✦✦กันเลยดีกว่า

หน่วยงานรัฐวิสหากิจนี่ขึ้นชื่อเลยว่า งานดี เงินดี สวัสดิการดีเหมือนกันนะคะแล้วถ้าอยากเข้าทำงาน ต้องใช้ TOEIC เท่าไหร่กันบ้างน้าาา??

 

➤การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) [EGAT]

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ.

ใช้ TOEIC 550 คะแนน (แบบ Personal)

*อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

*เฉพาะระดับป.ตรี/ป.โท

 

➤การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) [MEA]

การไฟฟ้านครหลวง กฟน

ใช้ TOEIC 550 คะแนน (แบบ Personal)

*อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

*เฉพาะระดับป.ตรี/ป.โท

 

➤การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) [PEA]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ

คุณสมบัติสำหรับทุกตำแหน่ง

ป.ตรี – TOEIC 500 คะแนน

ป.โท – TOEIC 550 คะแนน

*แบบ Personal เท่านั้น

*อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

 

➤บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) [AOT]

ใช้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 , 600, 700 คะแนน

(แบบ Personal) 

*อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

*เฉพาะระดับป.ตรี/ป.โท

*คะแนน TOEIC ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน

 

➤บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  [TOT]

ใช้ TOEIC ไม่ตำกว่า 500 คะแนน (แบบ Personal)

*อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

*เฉพาะระดับป.ตรี/ป.โท

*สำหรับ TOT จะให้คะแนนพิเศษในการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์

...................................................................

 

สุดท้ายและท้ายสุดแอดมินขอพูดถึง 

✦✦ หน่วยงานเอกชน ✦✦ 

กันบ้างน้า ว่ามีที่ไหนใช่คะแนน TOEIC กันเท่าไหร่บ้าง ตามมาอ่านกันเลยค่ะ

 

สมัครงาน Honda

 

 

TOEIC 500

 • Planning Purchasing cost
 • New Model Cost Project Leader
 • System Development Senior Staff
 • Logistic Officer

TOEIC 600

 • Quality Control Engineer
 • Design Engineer
 • Purchasing Officer

TOEIC 650 : IT System Analyst

TOEIC 700

 • Customer service : Motorcycle Service Publication Staff
 • HR Staff
 • Power Product-Export Sales

 

สมัครงาน Mitsubishi

TOEIC 400

 • Purchasing staff
 • Structure Design Engineer
 • System Engineer
 • Programmer
 • Payroll Staff
 • Sale & Marketing Executive
 • Value Engineer
 • Export Staff

TOEIC 600

 • HR Senior Staff (ER)

 

สมัครงาน Nissan

TOEIC 500 : Cost Engineering Control Center

TOEIC 550

 • Financial Analyst
 • Vehicle Cost Control & Analysis Engineer
 • Automotive Regulation Engineer
 • Export Part Quality Assurance

TOEIC 600

 • R&D Engineer
 • Business System Analyst Specialist
 • Field Quality Engineer
 • Strategic Planning Senior Staff (R&D function)
 • Strategic Planning Assistant Manager/Manager (R&D function)

 

สมัครงาน toyota

TOEIC 550

 • Marketing officer
 • Purchasing Specialist


 

TOEIC 650

 • Export Sales Operation Officer
 • Service Engineer

 

TOEIC 600

 • Automation/Mechatronics/Electrical : Production Development (Regional Role)
 • (Staff / Senior Staff) Regional Manufacturing IT
 • Staff of Human Resource

TOEIC 650

 • Regional Role: Engineer of New Product Process Development (Staff/Senior Staff)

TOEIC 700

 • Industrial Engineering : AP Regional Role (Staff or Senior Staff)

TOEIC 750+

 • Managerial Accounting Officer

 

TOEIC 550

 • Network Engineer
 • Engineer (Automation Engineer)
 • Engineer (Computer Engineer)
 • System Analyst
 • SAP FI Consultant
 • Consultant (SAP HR)
 • Account Executive (IT Sales)
 • Consultant (System Analyst)

TOEIC 600 : 

 • Export Sales Representative

TOEIC 750+

 • Corporate Planning and Strategy Officer / Procurement Officer

 

TOEIC 550

 • Human Resource Management
 • Internal Auditor
 • Strategic Planner
 • Corporate Governance Secretary
 • Electrical Engineer (Automation)
 • Marketing Executive (Chemicals)
 • Analyst
 • Project Design Engineer
 • Procurement Engineer
 • Quality Engineer (Polymer/Petrochemistry)

เห็นไหมคะว่าคะแนน TOEIC สามารถเพิ่มโอกาสในการหางานของเราทุกคนได้จริงๆ และยังมีบริษัทอีกมามายที่แอดมินไม่ได้พูดถึง แต่รับรองบริษัทเหล่านั้นก็ต้องการคะแนน TOEIC กันทั้งสิ้น

เพราะในปัจจุบัน การทำงาน หรือติดต่อประสานงานต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถึงเราจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีก็จริง แต่อะไรหล่ะที่เป็นเครื่องจะการันตีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเราในการทำงาน นั่นก็คงไม่พ้น "คะแนน TOEIC " แน่นอนค่ะ และแอดมินหวังว่าใครหลายๆที่อ่านบทความนี้จะเริ่มตั้งเป้า เตรียมตัวสอบ TOEIC กันนะคะ 

 

วิธีสมัครสอบ TOEIC

วิธีสมัครสอบ TOEIC 

 • เปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
 • ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,800 บาท (สำหรับการสอบแบบปัจจุบัน)
 • เปิดให้สมัครสอบ TOEIC แบบใหม่ (เดือนละ 1 ครั้ง) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • ขั้นตอนสำรองที่นั่งสอบ TOEIC
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทาง
  • โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 สำหรับสาขากรุงเทพฯ
  • โทร 053-241-273, 053-241-274, 053-241-275 สำหรับสาขาเชียงใหม่
 • แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ดังนี้
  • ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • วันที่และเวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
  • เบอร์ติดต่อ
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ
  • นำเงินไปชำระค่าสอบ 1,800 บาท

ขั้นตอนการรับผลคะแนน 

1. เดินทางไปรับด้วยตัวเอง ณ ศูนย์สอบ

2. แจ้งศูนย์สอบให้ส่งผลคะแนนตามที่อยู่ที่เราต้องการให้จัดส่ง *

*หมายเหตุ : วิธีการรับการรับผลคะแนน TOEIC นั้น ผู้สมัครสอบสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ในวันที่สมัครสอบ ว่าต้องการรับผลคะแนนด้วยวิธีไหน ได้เลยนะคะ

อยากได้คะแนนดีๆ จะต้องติว TOEIC อย่างตรงจุด เข้าใจข้อสอบ รู้เทคนิคลัด ที่จำเป็นสำหรับการสอบ

อย่าลืมนะคะ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ขอแค่เราฝึกฝนและตั้งใจอย่างเต็มที่ค่ะ รับรอง คะแนน TOEIC ดี ๆ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ

☺️☺️☺️

................................................

ศูนย์สอบ TOEIC มีที่ไหนบ้าง 

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ อาคาร BB Tower ชั้นที่ 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพ 10110  

☎ เบอร์โทร 02-2607061 , 02-259-3990 

(source: http://cpathailand.co.th/)

 สายรถเมล์ที่ผ่าน: 38, 98, 136, 185

 รถไฟฟ้า MRT: ลงสถานีเพชรบุรี (ทางออก 2) หรือสถานีสุขุมวิท (ทางออก 2 เชื่อมตึก Interchange 21)

 รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีอโศก (ทางออก 3, 6 --ไปตึก Interchange 21)

 

ศูนย์สอบเชียงใหม่ อาคารนวรัตน์ ชั้นที่ 3 ถนนแก้วรัตน์  ซอย 3 เชียงใหม่

☎ เบอร์โทร :  053-241-273, 053-241-274, 053-241-275 

(source: http://cpathailand.co.th/)

................................................

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะไปสอบ TOEIC 

 • นอนให้พอ  

สำคัญมากกก เพราะในห้องสอบต้องใช้สมาธิสูงมาก (โดยเฉพาะพาร์ท Listening) ถ้ามัวแต่นั่งหาว สลึมสลือ มีหลุดแน่นอน

 • อย่ากินอาหารแสลง ของเผ็ดๆ หรืออะไรที่เสี่ยงต่อการปวดท้อง ท้องเสีย

คิดดูว่าแค่เวลาปวดท้องตอนอยู่บนรถ เรายังเหงื่อตก ใช้สมาธิกลั้นแทบตาย! แล้วนี่ถ้าต้องนั่งทำข้อสอบไปด้วย? รับรองเลยว่าได้ออกจากห้องสอบก่อนแน่ๆ ไม่ก็ทำข้อสอบไม่รู้เรื่องแน่นอน

 • เตรียมเอกสาร  

สิ่งที่ต้องเตรียมไปสำคัญสุดคือบัตรประชาชน ส่วนถ้าใครสอบในนามบริษัท หรือโรงเรียน อย่าลืมเตรียมบัตรนักเรียน บัตรพนักงานไปด้วยนะคะ (อย่าลืมเตรียมเงินค่าสอบไปด้วยนะคะ 1,500 บาท)

 • เตรียมเสื้อแขนยาว เสื้อกันหนาว

แอร์ในห้องสอบเย็นๆ อย่าปล่อยให้หนาว เดี๋ยวไม่มีสมาธิสอบนะคะ (แล้วจะทำให้เราปวดห้องน้ำด้วย)

 • การแต่งกายวันสอบ

แต่งกายสุภาพ (กางเกงยีนส์ขายาวได้ กระโปรงไม่สั้น เดรสได้ รองเท้าปกติ ไม่ต้องทางการ)
*จริงๆ ไม่มีกฎห้ามอะไร แต่ไหนๆ ไปสอบ ก็แต่งตัวให้เหมาะสมดีกว่าเนอะ สาวๆ ที่จะไปนั่งพี่วิน ใส่กางเกงไปจะสะดวกกว่าค่ะ

 

ดูวิธีการเดินทางอย่างละเอียดได้ >> คลิกเลย สำหรับผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

 

เทคนิคอัพคะแนน TOEIC Listening

เมื่อทราบกันเเล้วว่าข้อสอบ  TOEIC จะแบ่งการทดสอบออกเป็น  2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Listening Comprehension และ Reading Comprehension โดยแต่ละพาร์ทมีจำนวนข้อสอบ 100 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 200 ข้อ มีเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมงค่ะ ยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข้อสอบ TOEIC แต่ละพาร์ท หน้าตาจะเป็นอย่างไร ❓ จะยาก  หรือง่าย แค่ไหน มาทำความรู้จักกันเลยค่ะ
 

Listening Comprehension ข้อสอบในส่วนนี้มี 4 พาร์ท นะคะ (Part 1 - 4)

Part 1. Photographs (10 items) 

พาร์ทนี้จะมีภาพมาให้ 10 ภาพ แต่ละข้อจะมีเสียงอ่านตัวเลือก 4 ข้อ ให้เราเลือกข้อที่บรรยายได้ตรงกับภาพมากที่สุด (ตัวเลือกไม่มีเขียนมาให้นะคะ)

ตัวอย่าง

 
   

 

เทปจะพูดว่า *(มีแต่เสียง ไม่มี script ให้อ่านนะคะ)*

A. The women are talking.

B. The lamps are turned on.

C. The women are reading. 

D. The guy is talking on the phone.

เทคนิคการทำโจทย์ Photograph

1. ดูภาพคร่าวๆ ในแต่ละข้อ ไม่ต้องเพ่งดูแบบละเอียดนะคะ (อย่างมีหนังสือกี่เล่มอยู่ในตู้ ต้นไม้กี่ต้น อันนี้ละเอียดเกิน เขาไม่เอามาถามแน่ๆ ค่ะ) เช่นภาพด้านบน เราดูคร่าวๆ ก็บอกได้ว่า “ผู้หญิง คนกำลังอ่านหนังสือ” เพราะฉะนั้นตอบข้อ C. ค่ะ ข้ออื่นๆ เป็นอะไรที่เราไม่รู้ (ก็ดูจากภาพมันบอกไม่ได้หรอก โคมไฟเปิดอยู่มั้ย ผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์รึเปล่า) ส่วนใครที่ลังเลว่าอาจจะเป็นข้อ A. ขอเตือนว่า เราห้ามคิดไปเองเด็ดขาด! ภาพให้มาเท่าไหน ดูตามความเป็นจริงเท่านั้นค่ะ อย่าคิดไปไกล

2. ระหว่างฟัง ดินสอจ่อไว้ที่ตัวเลือกแต่ละข้อเลยค่ะ ฟังข้อนึงจบปั๊ป ถ้าไม่ใช่ เลื่อนไปข้อต่อไปเลย เจอข้อไหนที่ใช่คำตอบ ฝนเลยค่ะ เสร็จแล้วไปดูภาพต่อไปรอไว้เลย

3. ถ้าข้อไหนฟังพลาดแล้ว หรือฟังครบ 4 ข้อแล้วยังไม่รู้คำตอบ ให้ข้ามไปเตรียมตัวข้อถัดไปเลย อย่ามัวแต่คิดข้อเดิม ไม่งั้นจะพลาดข้อต่อไปด้วย (อันนี้สำคัญมาก เพราะถ้าพลาดไปข้อนึงแล้ว เราจะลนมากๆ ทำให้ไปกระทบข้ออื่นด้วย)

** เวลาฟังเสียงแต่ละตัวเลือก ถ้าไม่ใช่คำตอบแน่ๆ ให้ผ่านเลย แต่ถ้ายังลังเล ให้จุดเล็กๆ ไว้เหนือช่องคำตอบก่อน อย่างน้อยๆ ถ้าฟังครบ 4 แล้วยังไม่เจอคำตอบที่คิดว่ามั่นใจ ก็ยังมีข้อที่จุดไว้ให้พอเสี่ยงดวงได้ (ดีกว่าฟังแล้วลืมหมดเลย 4 ข้อ ทีนี้โอกาสเดาถูกยิ่งน้อยลง)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Part 2. Question-Response (30 items)

ส่วนนี้จะไม่ต้องใช้ตัวข้อสอบเลยค่ะ เพราะทั้งคำถาม และตัวเลือกจะมาเป็น เสียง ทั้งหมด โดยจะมีเสียงอ่านคำถามสั้นๆ พร้อมกับเสียงอ่านตัวเลือกอีก 3 ข้อ ให้เราเลือกคำตอบที่เหมาะกับคำถามมากที่สุด

ตัวอย่าง

เสียงคำถาม: “When did he arrive yesterday?”

เสียงตัวเลือก:      A. He left at six.

                        B. Around midnight.

                       C. Yes, he’s still alive.

 

เทคนิคการทำ Question-Response

1. สำหรับข้อสอบส่วนนี้ เตรียมอ่านโจทย์ก่อนไม่ได้ เพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง เงี่ยหูฟังให้ดี เวลาเสียงคำถามมา ให้คิดในใจเลยว่าเค้าถามอะไร คำตอบที่ได้ควรเป็นอะไร เช่นในตัวอย่าง ได้ยินว่า “When” แสดงว่าถามเกี่ยวกับเวลา ส่วนที่ตามมาเป็นรายละเอียดว่า เมื่อวานเขามาถึงตอนไหน พอเสียงตัวเลือกมา ให้ตั้งใจฟังข้อที่มีเวลาดีๆ (ข้อนี้ใครพลาดอาจโดนหลอกไปตอบข้อ A. ได้เพราะได้ยิน six แต่จริงๆ ต้องตอบ B. นะคะ)

 • ถาม “When” คำตอบต้องเป็นเลขเวลา วัน หรือช่วงเวลาเช่น afternoon, tomorrow night, 4.30 เป็นต้น
 • ถาม “What” ฟังโจทย์ให้ดีว่าถามถึงอะไร เลือกคำตอบที่สัมพันธ์กันมากที่สุด
 • ถาม Do/Does/Did คำตอบไม่จำเป็นต้องขึ้นด้วย Yes, No เท่านั้น อาจจะตอบเป็นอย่างอื่นได้ เช่น
  Do you like your job? คำตอบอาจจะเป็น: It is interesting. ก็ได้
 • เสียงอ่านบางคำ เราอาจจะฟังไม่ออก ต้องฝึก และทวนบทเรียนไปดีๆ นะคะ เช่น “Was he” แต่เวลาเราได้ยินจะเป็น “Wuzzy” ซึ่งต้องอาศัยฝึกฟังเยอะๆ จะทำให้เดาออกง่ายขึ้นว่าที่เขาพูดคือคำว่าอะไร
 • บางข้อคำตอบจะไม่ได้เป็นการตอบตรงๆ แต่จะเป็นการตอบแบบอ้อมเช่น ตอบกลับด้วยคำถาม หรือแทนที่จะตอบ yes/no ก็จะเลี่ยงไปตอบว่าไม่รู้ ไม่มั่นใจ เป็นต้น

2. เทคนิคเดิม ดินสอจ่อไว้ที่ตัวเลือกเลยค่ะ ข้อไหนไม่ใช่ข้าม เลื่อนไปรอตัวเลือกถัดไปเลย

*ระวัง: หลายคำถามจะไม่ได้มีคำตอบตรงๆ แต่เป็นการตอบคำถามในแบบอื่นแทน เช่นสมมติถามว่า "Will you stay after the show to meet the musicians?" คำตอบที่เราคาดหวังอาจจะเป็นการตอบ yes, no แต่สิ่งที่เราได้ยินอาจจะเป็น

(A) Almost as long as the previous show.

(B) I think so too.

(C) Don't they leave as soon as it's over? 

เจอแบบนี้ทำไงล่ะ ไม่มี yes, ไม่มี no. แต่จริงๆ คำตอบคือ (C) เพราะเข้ากับคำถามมากที่สุด คือคำถามบอกว่า คุณจะอยู่หลังงานแสดงเพื่อพบกับนักดนตรีไหม? ส่วนคำตอบเหมือนเป็นการถามกลับว่า พวกเขาไม่ได้กลับทันทีหลังโชว์จบเหรอ (เจอแบบนี้ใครฟังพลาด อาจมีตอบผิดได้)

3. **ข้อนี้สำหรับคนที่สามารถสลับสมองได้ไวๆ จะมีประโยชน์มาก** สมมติว่าข้อไหนมั่นใจว่าคำตอบเป็นข้อ A. พอเรากาแล้ว จะยังมีเวลานิดหน่อยระหว่างที่เทปอ่านอีก 2 ตัวเลือก เราสามารถเหลือบตาไปมองข้อสอบพาร์ทถัดไป ที่เป็น Conversation ได้เลยนะ แล้วแอบมองหา keyword ไว้ก่อนได้เลย (เพราะ part ถัดไปเวลาในการอ่านโจทย์ก่อนจะน้อยมาก) แต่ระวัง! อย่าเพลินจนกลับมาทำต่อไม่ทัน ถ้าใครรู้สึกว่าแยกสมองไม่ค่อยทัน ก็ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เท่าไร เพราะเดี๋ยวจะไปมัวอ่านพาร์ทถัดไป จนฟังคำถามพาร์ทปัจจุบันไม่ทัน

-----------------------------------------------------------------------------------------

Part 3. Short Conversations (30 items)

บทสนทนาสั้นๆ ระหว่างคน 2 คน (มักจะเป็นหญิง-ชายคุยกัน) แต่ละบทสนทนาจะมีคำถาม 3 ข้อ พอเทปเล่นบทสนทนาเสร็จแล้ว จะมีเสียงอ่านโจทย์แต่ละข้อ (แต่ไม่มีเสียงอ่านตัวเลือกนะ)  **เป็นพาร์ทที่คนส่วนใหญ่ตายสนิท เพราะฟังไม่ทัน อ่านโจทย์ไม่ทัน ไม่รู้จะฟังอะไรเป็นคำตอบ สุดท้ายเลยพลาดยาวๆ ไป 

[เสียงบทสนทนาจากเทป]

Woman: I sent you those books the other day. Did you get them?

Man: No. I’ve been waiting for them, but they haven’t arrived yet. When did you send them?

Woman: Three days ago. I think I should report them as lost.

Man: Relax. You sent them on Monday and today is only Wednesday. Let’s wait for another day.

       Then if they aren’t here by Friday, you can report them.

 

53. What did the women send the man?

A. Reports
B. Books
C. Photographs
D. Postcards
 

54. When did she send them?

A. One day ago
B. Two days ago
C. Three days ago
D. Four days ago
 

55. What does the woman want to do now?

A. Call the man
B. Wait another day
C. Resend the books to the man
D. Report the package as lost

 

เทคนิคการทำ Short Conversations

1. สำคัญเลยคือต้องสแกนโจทย์ และ choice คร่าวๆ ใน set ก่อนว่าถามถึงอะไรบ้าง เพราะจะทำให้เรามีจุดหมายในการฟังมากขึ้นว่าฟังเพื่อหาคำตอบแบบไหน เช่นถาม What, Where, When, Why รวมถึงพวก inference (สรุปความ จับสิ่งที่เค้าจะสื่อจากบทสนทนา) ด้วย คำถามที่เจอบ่อยๆ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท

1.Topic/Main Idea (ถามหาประเด็น ใจความหลักที่บทสนทนาพูดถึง)

 • What are the speakers mainly discussing?

2. Details (ถามหารายละเอียดจากบทสนทนา)

 • What does the man offer to do for the woman?
 • Why does the woman have to come back tomorrow?

3. Inference (ถามหาสรุป หรือสิ่งที่บทสนทนาพยายามจะสื่อ)

 • Where does the conversation take place?
 • What can be inferred about the woman?
 • What will probably happen next?

2. ส่วนมากบทสนทนามักจะไม่ใจร้าย คือคำตอบของ 3 ข้อ มักจะเรียงลำดับกันอยู่ในบทสนทนา (ยกเว้นพวกให้สรุปความ ที่ฟังจบถึงตอบได้ หรือบางครั้งฟังแล้วพอเดาได้ก็ตอบได้ก่อนเลยก็มี)

3. พาร์ทนี้แนะนำให้ฟังแล้วติ๊กคำตอบไว้ก่อน ยังไม่ต้องฝนเต็มวง (พอได้คำตอบครบ 3 ข้อแล้วค่อยมาฝนอีกที)
เหตุผลเพราะเราจะได้มีสมาธิอยู่กับการฟังก่อน เพราะการฝนแต่ละครั้งใช้เวลามากกว่าการติ๊กเครื่องหมาย แถมถ้าผิดยังลบยากกว่าด้วย เผลอๆ มัวแต่ฝน และลบ ทำให้พลาดคำตอบของข้อถัดไปเลยนะ

4. บางบทสนทนาก็จะถามรายละเอียดที่เขาพูดรวบในประโยคเลย เช่น

Woman: “Mark, are you free to join the 10 o’clock meeting on Wednesday?

Man: “Yes, but I’ll have to meet with the client in the morning. So, I’ll probably be around 15 minutes late.”

คำถามจะมีทั้ง “What time will the man join the meeting?”

A. 9.00
B. 9.15
C. 10.00
D. 10.15

 และ “When is the meeting?”

A. On Monday
B. On Wednesday
C. On Friday
D. On Thursday

 

ถ้าเราฟังทันทั้งหมด สามารถตอบได้ 2 ข้อทันที จาก 3 ข้อ อย่างข้อแรกต้องคำนวณนิดนึงคือผู้หญิงบอกว่าสะดวกมาประชุม 10 โมงวันพุธไหม ผู้ชายบอกว่าได้ แต่จะไปสาย 15 นาทีนะ ดังนั้นข้อแรกต้องตอบ D. 10.15 (ถามว่าผู้ชายจะเข้าประชุมกี่โมง) ส่วนอีกข้อคำตอบอยู่ในคำถามของผู้หญิงแล้ว คือการประชุมจะมีขึ้นในวันพุธนั่นเอง

5. ถ้ามีเวลาเหลือก่อนเริ่มชุดใหม่ แนะนำให้ลองอ่านตัวเลือกคร่าวๆ เพราะมันจะทำให้เราพอเดาออกว่าเรื่องน่าจะเกี่ยวกับอะไร หรือเกิดขึ้นที่ไหน เช่นอ่านแล้วเจอตัวเลือกพวกชื่อสถานที่ (ดูว่ามีที่ไหนบ้าง) ข้อถัดไปตัวเลือกเป็นการบอกว่าจะเตรียมดอกไม้ให้ทัน  อีกข้อบอกตัวเลือกเกี่ยวกับขอใบเสร็จเป็นหลักฐาน ก็อาจจะพอเดาเนื้อเรื่องที่จะได้ยินถัดไปได้ว่าอาจจะเกิดที่ร้านดอกไม้ แล้วคนพูดเป็นลูกค้า กับเจ้าของร้าน ลูกค้าน่าจะเป็นพนักงาน เป็นต้น **ถ้าทำได้ และทัน มันจะช่วยให้เราฟังเรื่องได้ง่ายขึ้นจริงๆ นะ

6. ถ้าฟังจบแล้ว ข้อไหนยังไม่ได้คำตอบ ลองติ๊กเดาข้อที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดไว้ก่อน แล้วเอาเวลาไปอ่านโจทย์ 3 ข้อในชุดถัดไปดีกว่า อย่าไปเสียเวลานั่งคิด นั่งนึก เพราะจะทำให้ฟังไม่ทันด้วย ส่วนใครถ้าได้คำตอบครบแล้ว ไม่ต้องฟังจนจบ ข้ามไปอ่านโจทย์ชุดถัดไปรอไว้เลย

-----------------------------------------------------------------------------------------

Part 4. Short Talks (30 items)

จะเป็นเสียงประกาศต่างๆ เช่นประกาศในสนามบิน บนรถไฟ โฆษณาทางวิทยุ พยากรณ์อากาศ เป็นต้น โดยจะมีคนพูดแค่คนเดียว ไม่มีการโต้ตอบ และมาพร้อมคำถาม 3 ข้อต่อ 1 ประกาศเช่นกัน

ตัวอย่าง

[เสียงประกาศจากเทป]

“Good afternoon. Flight 692 to Paris is about to begin boarding at Gate 9. All passengers for Paris, please approach Gate 9 now. We will board passengers with small children first, and then we will begin boarding from the back of the plane, starting with Rows 30 to 35. Please remember, only one piece of carry-on luggage, excluding purses and coats, is allowed. Passengers are asked to check extra luggage with the gate attendant. Have a pleasant trip and thank you for flying with us.”

 

98. Where would this announcement be heard?

A. Bus station
B. Airport
C. Boat deck
D. Train station
 

99. Which gate should passengers go to?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
 

100. Who will get on first?

A. Passengers for Paris
B. Passengers with luggage
C. Passengers with children
D. Passengers in row 30 to 35

 

เทคนิคการทำ Short Talks

1. มีเวลา อ่านโจทย์ก่อน ดูว่าแต่ละข้อถามถึงอะไร

2. ตอนฟังพยายามจับใจความให้ดีว่าประกาศนี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน (ถามบ่อย) สถานการณ์คืออะไร เช่นบางทีเป็นประกาศบอกรถไฟล่าช้า แต่อาจจะฟังคล้ายประกาศบนเครื่องบินได้เหมือนกัน (ส่วนมากถ้าเป็นเครื่องบิน จะมีคำว่า flight, on board มาให้เราพอเดาได้)

3. ฟังพวกเวลา ตัวเลข สภาพอากาศ หรือพวกคำสั่ง คำแนะนำให้ดี เป็นรายละเอียดที่ชอบถาม เช่น

 • What is the weather like today?
 • When will the show begin in the afternoon?
 • What will happen in 10 minutes?
 • How much is the discount?
 • What should the passenger do before leaving the train?

4. คำถามประเภทสรุปความ เช่น What does the speaker imply? บางทีไม่มีคำตอบชัดเจน แต่สมมติเขาพูดว่าวันนี้อากาศดีนะ ไม่เหมือนเมื่อวาน แสดงว่าเราสรุปได้ว่าเมื่อวานอากาศไม่ดี เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------

ห้ามพลาดถ้า อยากทำ Reading ทัน

 Reading Comprehension ข้อสอบในส่วนนี้มี 3 พาร์ท นะคะ (Part 5 - 7)

พาร์ทนี้มีเวลาให้ 75 นาที ดูเหมือนเยอะ แต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ทัน! ดังนั้นต้องบริหารเวลาให้ดี ตอนฝึกซ้อมทำชุดข้อสอบ ให้ลองจับเวลาไปด้วย จะได้พอรู้ว่าในแต่ละพาร์ทเราใช้เวลาไปเท่าไร และถ้าเกินจะต้องปรับตรงไหนให้ทำทัน

Part 5. Incomplete Sentences (40 items)

ส่วนนี้จะเหมือนข้อสอบสมัยเราเรียนม.ปลาย มหาวิทยาลัยเลยค่ะ (หลายคนอาจลืมแล้ว เพราะนานมาก) คือจะมีประโยค ที่มีช่องว่างเว้นไว้ ให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาใส่

ขีดเส้นใต้เอาไว้ ไม่จำเป็นต้องอ่าน และแปลโจทย์ทั้งหมด ส่วนใหญ่สามารถดูหน้า หรือหลังช่องว่างแล้วตอบได้เลย (ยกเว้นบางข้อที่วัดเรื่องความหมาย ต้องอ่านคร่าวๆ ทั้งประโยคเพื่อดูความหมาย) ดังนั้นเทคนิคที่ครูดิวสอนในการสังเกตประเภทคำ หรือพวกคำเชื่อมต่างๆ ใช้กับอะไรบ้าง อันนี้ช่วยได้มากจริงๆ ค่ะ เพราะแทบไม่ต้องอ่านโจทย์ ก็ตอบได้เลย

ตัวอย่าง

131. For reasons of _____, anyone entering the construction area must wear a hard hat.

(A) safety
(B) safe
(C) safely
(D) safer

 

เทคนิคการทำ Incomplete Sentences

1. พาร์ทนี้ ท่องไว้ว่า “อ่าน choice ก่อนเสมอ” (x3) เพราะอย่างที่บอกว่ามักจะวัดเรื่อง Grammar แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าเขาเอาเรื่องไหนมาวัด? คำใบ้จะมาจากการอ่าน choice นั่นเอง มันจะทำให้เราแยกโจทย์ได้ว่าข้อไหน กำลังถามถึงเรื่องอะไรอยู่ อย่างในตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่าใน choice คำที่ให้มา ถ้าแปลเอามันก็ความหมายเดียวกัน คล้ายๆ กันหมดเลย ดังนั้นแสดงว่าโจทย์น่ะต้องการถามว่าในช่องว่าง ตามหลักแล้วมันควรจะเติมคำประเภทไหนลงไป (หรือที่เรียกว่า Part of Speech) เพราะงั้นถ้าเรารู้ว่า “ตามหลัง of มักจะเป็น Noun เสมอ” เราก็จะมองหาคำตอบข้อที่เป็น Noun และถ้ารู้เทคนิคอีกว่าคำที่ลงท้ายด้วย “-ry, -ty, -ment” มักจะเป็น Noun ข้อนี้ก็สบายเลยยย ตอบ (A) ได้ โดยไม่ต้องอ่านโจทย์ทั้งหมดด้วยซ้ำไป

**วิธีการแยกโจทย์ Grammar ที่มักออกข้อสอบ TOEIC บ่อยๆ ดูได้จากที่นี่เลย มีรวมไว้พร้อมเทคนิคเรียบร้อยแล้วววว https://www.opendurian.com/learn/toeic_technique_grammar/

 

2. ถ้าข้อไหนวัดเรื่องความหมาย ให้ลองอ่านโจทย์แล้วแปลคร่าวๆ ให้พอรู้เรื่อง แล้วมาดูความหมายของตัวเลือกอีกที (ถ้าไม่รู้ความหมายของตัวเลือก คงต้องเดาเอาแล้วค่ะ แต่ถ้าพอจำศัพท์ได้บ้าง จะช่วยตัดตัวเลือกได้เยอะเลย)

เรื่องที่ออกสอบ part นี้บ่อย

 • Part of Speech อันนี้ให้เลย เพราะเจอเยอะ บางทีตัวเลือก 4 ข้อเป็นคำเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยน Part of Speech (มีทั้ง V., N., Adv., Adj.) เพราะงั้นเค้าไม่ต้องการวัดความหมาย แค่อยากรู้ว่าเราจะเลือกประเภทคำถูกมั้ย
 • Prepositions, Conjunctions และคำเชื่อมต่างๆ อันนี้เจอเยอะอันดับ 2 เลย แนะนำให้ทวนไปเยอะๆ ได้ใช้แน่นอน
 • Tense มีประปรายค่ะ ไม่ยากมาก ส่วนใหญ่เป็นพวก Present Simple (verb เติม s/ไม่เติม s), Present Perfect, Future ซึ่งจะตอบได้ให้ลองมองหาคำใบ้บอกเวลา (อดีต/ปัจจุบัน/อนาคต) ในประโยค บางทีมีมาให้แล้ว เช่น before, since, tomorrow, last year etc.
 • Meaning of words มีประปรายเช่นกัน คือวัดกันที่ความหมายของคำเลย (มีทั้ง N, Adv., Adj., คำเชื่อม) เจอศัพท์ที่รู้ก็โชคดีไป แต่ถ้าเจอศัพท์ที่ไม่รู้นี่ ต้องงัดวิชา Context Clues เดาความหมายจากคำรอบๆ หรือต้องเดาเอาจากรากศัพท์ที่เราพอรู้ค่ะ
 • Gerund และ Infinitive เรื่องนี้มีออกบ้าง แต่ไม่เยอะ (ล่าสุดเจอประมาณ 2 ข้อ) ถ้าจำพวก verb ที่ใช้คู่กับ 2 อันนี้ได้ ก็จะตอบได้ง่ายขึ้นค่ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Part 6. Text Completion (12 items)

Part นี้จริงๆ คล้ายกับ Incomplete Sentences ค่ะ คือมีช่องว่าง ให้เลือกเติมคำลงไป เพียงแต่ว่าคราวนี้โจทย์ไม่ใช่แค่ประโยคแล้ว จะเป็นรูปแบบของประกาศบ้าง อีเมลบ้าง คือจะมาแบบข้อความเยอะๆ ให้เรางงเล่น

ตัวอย่าง

    Staff Party

    It’s time we start planning for the ______ Employee Appreciation Party. We know you all look forward to it

                                               147. (A) annual
                                                       (B) biannual
                                                       (C) daily
                                                       (D) monthly

   every spring. As you know, the winner of the Employee of the Year Award is chosen by the staff. Please get your       
    nominations to us before the end of this month. The winner will be announced on the night of the party. We have 
    received your comments and complaints and have searching for a new _____ for this year’s

                                                                                                       148. (A) program
                                                                                                               (B) strategy
                                                                                                               (C) location
                                                                                                               (D) entertainment

    party. We are planning to hold it at the Grand Crown Palace Hotel. The rooms there are large, and the hotel is
    conveniently accessible by public transportation.

    We have also paid attention to your comments regarding the food and will work with the hotel chef to improve a   
    menu that provides a variety of choices. Please let us know if you have any further _____ regarding this year’s party.

                                                                                                                         149. (A) suggests
                                                                                                                                 (B) suggest
                                                                                                                                 (C) suggestion
                                                                                                                                 (D) suggesting

    The Human Resources Department. (Room 305)

 

เทคนิคทำ Text Completion

1. วิธีการคล้ายกันกับ Incomplete Sentences ค่ะ ไม่ต้องไปอ่านทั้งหมด ให้ไปดูที่ช่องว่าง และตัวเลือกของข้อนั้นๆ ก่อนว่าเค้าถามเรื่องอะไร แล้วดูแค่หน้า-หลังช่องว่างก่อน ส่วนใหญ่แค่นี้จะสามารถตอบได้เลยค่ะ เพราะวัดเรื่องคล้ายๆ กับ Part ที่แล้ว (พวก Part of Speech, Tense, คำเชื่อม, Pronoun, ความหมายคำ)

2. ถ้าบางข้อดูตัวเลือกแล้วไม่แน่ใจลังเล ให้ลองอ่านย้อนหน้า-หลังช่องว่างไปอีกนิด มักจะมีคำใบ้ซ่อนอยู่ค่ะ เช่นข้อ 148. จากตัวอย่าง

…..have been searching for a new________ for this year’s party. We are planning to hold it at the Grand Crown Palace Hotel.

(A) program
(B) strategy
(C) location
(D) entertainment

ข้อนี้วัดกันที่ความหมาย ถ้าดูแค่หน้า-หลัง เราอาจจะยังตอบไม่ได้ (รู้แค่กำลังมองหาอะไรซักอย่าง เพื่องานปาร์ตี้) แต่ถ้าอ่านต่อไปอีกนิด จะเจอว่า “ฉันวางแผนจะจัดงานที่โรงแรม Grand Crown Palace” เป็นชื่อสถานที่ แสดงว่าในช่องว่างเขากำลังพูดถึงสถานที่ คำตอบเลยเป็นข้อ C. location ค่ะ (กำลังมองหาสถานที่ใหม่เพื่อจัดงานปาร์ตี้นั่นเอง)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Part 7. Reading Comprehension (48 items)

ส่วนนี้ใช้เวลาเยอะ และด้วยสมองที่ล้ามาจากร้อยกว่าข้อที่ทำมา ทำเอาหลายคนตาลาย ทำไม่ทันกันเลยทีเดียว

ข้อสอบจะมีทั้งส่วนที่เป็น Single Passage (บทความเดี่ยว) และ Double Passage (บทความคู่) ความท้าทายมันอยู่ที่อันหลังค่ะ (ทำเอาเหนื่อยมากจริงๆ แต่ก็ต้องสู้ทำจนเสร็จนะ จะได้ไม่เสียดายค่าสอบ 55)

Single Passage: จะเป็นประกาศ ใบปลิว บทความสั้นๆ ให้อ่านแล้วหาคำตอบ (มีประมาณ 28 ข้อ โดยจำนวนบทความอาจจะต่างกันในแต่ละชุดข้อสอบ)

ตัวอย่าง

 
   

Office Space Available

72 Brooke Street

This suite of offices is conveniently located close to downtown and most of the bus lines. The 3,000-square-foot floor plan has lots of potential, with space for ten offices, two conference rooms, and a large reception area. Large windows make it pleasant and sunny. Ample tenant and customer parking is in the rear of the building. Contract includes minor renovations to be made at the owner’s expense prior to move-in; new tenant chooses paint and carpet colors. Call now for an appointment to see this incredible space. Jessica Brown Rental Agency, 785-4302

160. What is true of the space for rent?
(A) It will be painted.
(B) It is dark.
(C) It has a new carpet.
(D) It doesn’t include parking.

161. Who should potential tenants call to see the space?
(A) The current tenant
(B) The contractor
(C) The owner
(D) The rental agent
 

Double Passage: จะมีบทความ 2 อันมาให้อ่าน และหาคำตอบคู่กัน เช่นให้ใบปลิวโฆษณามา ด้านล่างเป็นอีเมลที่ลูกค้าเขียนสั่งสินค้าจากโฆษณา เวลาหาคำตอบก็ต้องดูควบคู่กันทั้งสองอย่างค่ะ (มีคำถามประมาณ 20 ข้อ)

ตัวอย่าง

       
     

WORKSHOP SCHEDULE-DRAFT

Time  Location  Presentation   Presenter
9.30 Room B Changing World Markets L. Chang
11.00 Room C Cross-Cultural Considerations in Marketing J.H. Lee
12.15 Room C Lunch -
1.30 Room D Analyzing Demographics I.A. Kim
3.00 Room A Internet Marketing D. Wang
4.00 Room A Open Discussion All

                                  __________________________________________________________________________________

To: F. Bao

From: J.S. Park

Subject: Workshop logistics

Date: Monday, March 10

attach: Workshop schedule

Ms. Bao,

I have attached a draft of the schedule for the upcoming workshop. I wish we had scheduled it for a week from today instead of for the day after tomorrow. There is still so much to do the get ready; however, we can’t change the date now. I really appreciate your support in getting things ready.

   Here are some things I need you to take care of. Tea and snacks should be served immediately after Mr. Chang’s presentation. He plans to talk for just an hour, so there will be time for this before the next presentation begins. Also, the room that we have scheduled for lunch is one of the smallest rooms, and serving a meal there would be difficult. In addition, we have a workshop scheduled in the same place right before lunch, so there would be no time to set up. See if you can exchange places with the Demographics workshop. The room we have scheduled for that seems more convenient and comfortable for eating.

   Please make sure there are enough chairs in each room for everyone. So far, 45 people have registered for the workshop, but a few more registrations could come in today or tomorrow. You should have 15 extra chairs in each room just to be safe. There is one last schedule change. Mr. Wang will have to leave right after lunch, so please give him Ms. Lee’s time slot. and she can take Mr. Wang’s afternoon time slot. Send me the revised schedule this afternoon. Thank you.

Jae Sun Park
 

181. When will the workshop take place?

(A) March 10
(B) March 11
(C) March 12
(D) March 17
 

182. Where does Mr. Park want the lunch served?

(A) Room A
(B) Room B
(C) Room C
(D) Room D
 

183. Who will present at 3.00?

(A) I.A. Kim
(B) L. Chang
(C) D. Wang
(D) J.H. Lee
 

184. What time will tea and snacks be served?

(A) 9.30
(B) 10.30
(C) 11.00
(D) 12.15
 

185. How many chairs should there be in each room?

(A) 15
(B) 30
(C) 45
(D) 60
 

เทคนิคการทำ Single/Double Passage

ขอพูดรวมสำหรับทั้ง 2 แบบเลย เพราะมีคล้ายกัน ใช้เทคนิคเดียวกันได้

1. เรียงลำดับโจทย์ (ทำก่อน-หลัง)

ทำไมต้องเรียงล่ะ? เพราะถ้าเราไปเริ่มทำจากข้อที่ยาก และต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเยอะก่อน จะทำให้เสียเวลามาก สุดท้ายกลายเป็นทำไม่ทัน! ดังนั้นถ้าเรียงโจทย์ได้ แล้วทำตามลำดับ จะช่วยทำเวลาในการสอบได้เยอะเลย แถมสมองจะไม่ล้าด้วย

 • โจทย์ถามคำศัพท์ (ทำลำดับที่ 1) ส่วนมากโจทย์จะให้ศัพท์มา และถามว่าคำไหนในตัวเลือกที่ความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งบางทีดูตัวเลือกตอบได้เลยก็มีถ้ารู้ศัพท์ หรือถ้าต้องกลับไปเช็คจากบทความ ก็แค่ไปหาที่จุดนั้น (เค้าจะบอก line  บอก paragraph มาให้อยู่แล้ว)

 • โจทย์ที่มีเลข, choice สั้น (ทำลำดับที่ 2) พวกนี้อาจจะไม่ได้ตอบได้ทันที แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าจะต้องไปมองหา “อะไร” ในบทความ และจะมองหาได้ง่ายกว่าเพราะตัวเลขจะสะดุดตาเรามากกว่าตัวหนังสือ หรือถ้าเป็นโจทย์ที่ choice สั้นๆ เราก็มองหาแค่เป็นคำๆ ไป ใช้เวลาไม่เยอะมาก

 • โจทย์ choice ยาว, Why (ทำลำดับที่ 3) โจทย์แบบนี้ต้องใช้เวลานานหน่อยในการหาคำตอบ เพราะถ้า choice ยาว การจับ keyword เพื่อให้หาคำตอบก็จะยากขึ้น และถ้าข้อไหนที่ถาม Why (ทำไม เพราะอะไร) พวกนี้บางทีเราต้องสรุปคำตอบเองจากบทความด้วยซ้ำ เพราะงั้นถ้าดันนนนไปทำเป็นข้อแรกๆ จะเสียเวลาอ่านนาน

 • NOT (ทำลำดับสุดท้าย) คำถามแบบนี้ “อย่าทำก่อน” เพราะโจทย์แบบนี้ถามหาข้อผิด ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อถูกถึง 3 ข้อ จะเสียเวลาในการต้องเช็คว่า 3 ข้อไหนที่ถูกตามเนื้อเรื่อง ถามว่าถ้าทำโจทย์ประเภทนี้ก่อนจะเกิดอะไรขึ้น? >>> เราจะไม่รู้เลยว่าควรอ่านตรงไหน คำตอบจะอยู่แถวไหน เสียเวลาอ่านนานมาก ทำให้ทำพาร์ทนี้ไม่ทัน แต่! ถ้าเราเก็บไว้ทำสุดท้าย เราจะพอผ่านตาเนื้อเรื่อง และพอเข้าใจแล้วว่าบทความพูดถึงอะไร ประเด็นไหนอยู่ตรงไหนบ้าง ทำให้หาคำตอบได้เร็วขึ้น

2. เช็คคำตอบให้ดี เพราะบางข้อ คำตอบสุดท้ายอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่เราจะอ่านเจอ โดยเฉพาะใน Double Passage เช่นบทความแรกเป็นอีเมลจากลูกน้องแจ้งหัวหน้าว่านัดประชุมวันศุกร์นะ อีกบทความเป็นอีเมลจากหัวหน้าบอกศุกร์ไม่ว่างนะ เปลี่ยนเป็นวันจันทร์แทน ซึ่งถ้าเราอ่านแต่ท่อนแรก ก็อาจจะเผลอไปตอบวันศุกร์ได้ เพราะงั้นเช็คให้ดี

3. รายละเอียดบางประเภท จะไม่บอกชัดเจนในบทความ แต่ต้องคิดเองต่ออีกหน่อย เช่น

 • วัน, วันที่ สมมติถามว่างานสัมมนามีเมื่อไร และตัวเลือกเป็นวันที่เลย ส่วนในอีเมลมีแต่บอกว่าเจอกันอีก 2 สัปดาห์นะ แบบนี้เขามักจะให้หัวอีเมลมาด้วย ว่าวันที่เขียนเมลน่ะเมื่อไร แล้วก็บวกไปอีก 14 วัน (2 สัปดาห์) ถึงจะเป็นคำตอบค่ะ
 • ราคา พวกนี้ชอบถามสรุปราคาที่ต้องจ่ายเท่าไร บางทีเป็นโฆษณาเสนอ package จัดงานเลี้ยง มีหลายแบบให้เลือก อีกบทความเป็นอีเมลลูกค้าบอกความต้องการเช่นมีแขกกี่คน ต้องการอะไรบ้าง เราก็ต้องไปดูว่าความต้องการของลูกค้าเข้าข่าย package ไหน (ยิ่งถ้ามีส่วนลดอีกต้องคำนวณให้ดีค่ะ ว่าถ้าเข้าข่ายได้ส่วนลดด้วย ราคา final จะเป็นเท่าไร)

แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเขาจะให้มาคิดเลขเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ (ข้อสอบมันวัดระดับภาษาอังกฤษ เขาไม่ใจร้ายเอาเลขยากๆ มาให้เราหรอก) ตัวเลขมักจะบวก ลบง่ายๆ หลัก 5 หลัก 10 คนไม่เก่งคำนวณสบายใจได้ค่ะ ทำได้แน่นอน

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย: “รู้แค่เทคนิคไม่ช่วยอะไร ถ้าไม่ขยันทำโจทย์” การฝึกทำโจทย์บ่อยๆ จะทำให้เราชินกับรูปแบบ และ pattern การทำข้อสอบ เมื่อไปลงสนามจริงก็จะไม่ลนลาน และบริหารเวลาได้ดี มีสติในการทำข้อสอบมากขึ้น ดังนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาฝึกทำโจทย์ด้วย และอย่ามัวแต่รอให้พร้อมก่อนค่อยคิดไปสอบ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะพร้อมเมื่อไร แล้วจะกลายเป็นผลัดไปเรื่อยๆ ไม่ได้คะแนน TOEIC มาครอบครองซักที ทางที่ดีแนะนำให้จองเวลาสอบ หรือตั้งเป้าไว้เลยจะสอบเมื่อไร จะได้มีเป้าหมายในใจว่า “ฉันต้องฝึก และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบวันที่ xx”

ขอให้ทุกคนโชคดี ได้คะแนน TOEIC สวยๆ มาครอบครองนะคะ

เก็งศัพท์ TOEIC 100 คำต้องรู้

จะ สอบ TOEIC ต้องรู้ศัพท์ที่ออกบ่อย! มาดู 100 คำศัพท์ที่ออกสอบกัน เก็บเข้าคลังไว้เลย!

บทความนี้จะเน้นเก็ง "ศัพท์ TOEIC" ที่ควรรู้ โดยรวบรวมมาให้ 100 คำ ที่ออกสอบ พร้อมความหมาย คำเหมือน (Synonyms) และตัวอย่างประโยค ไปดูกันเลย!

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
achievement n. ความสำเร็จ accomplishment, success List all of your previous achievements on your resume.
alternative n. ทางเลือก, ตัวเลือก option, substitute Carob is sometimes used in sweet foods as a healthier alternative to chocolate.
applicable adj. ใช้ได้, เหมาะสม appropriate, suitable The new qualifications are applicable to all European countries.
applicant n. ผู้สมัคร candidate All applicants are required to submit their resumes.
apprehensive adj. ประหม่า,กังวล anxious, concerned, uneasy Many people feel apprehensive before an important job interview.
approximate adj. ราวๆ, ประมาณ close, almost The price quoted by the movers is only an approximate cost and is subject to change.
associate v. มีความสัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน relate Two of the applicants were associated with a competitor.
beneficial adj. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี advantageous, useful, helpful The organization's work is beneficial to the community.
career n. อาชีพ
profession, occupation
Jacobson started his banking career in 1990.
collaborate v. ร่วมมือ, ทำร่วมกัน cooperate Two writers collaborated on the script for the film.
complimentary adj. ที่ให้ฟรี free of charge There was a complimentary bottle of champagne in the hotel room.
comply v. เชื่อฟัง, ยอมทำตาม abide by, obey The inspector will ensure that all newly constructed buildings comply with applicable codes and regulations.
comprehensible adj. เข้าใจได้ง่าย clear, understandable, apprehensible The procedure must be clear and comprehensible to all staff.
comprehensive adj. ครอบคลุม inclusive, complete We offer our customers a comprehensive range of financial products.
concerned adj. กังวล anxious, worried Theatre companies are very concerned about cuts in government grants to the arts.
conduct v. จัดการ, ควบคุม organize, manage, handle We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.
confidential adj. เป็นความลับ classified, secret The company will treat all candidates' information as confidential.
consecutive adj. ต่อเนื่องตามลำดับ chronological The Harley Company achieved high sales growth for the third consecutive year.
consequence n. ผลที่ตามมา result, outcome Profits grew as a consequence of increased business.
considerably adv. อย่างมาก highly, greatly, enormously A market analysis shows that sales of sports utility vehicles have decreased considerably over the past twelve months.
consultant n. ที่ี่ปรึกษา advisor Rosalind is currently working as a financial consultant in New York.
convince v. โน้มน้าว, ชักจูง assure, persuade Agricultural companies have failed to convince consumers that GM foods are safe.
correspondence n. จดหมาย, หนังสือข่าว - Records of all correspondence between the landlord and the tenants should be kept on record.
criteria n. เกณฑ์, เงื่อนไข benchmark, standard Does your experience meet the criteria for the job?
crucial adj. สำคัญ, จำเป็น critical, important, necessary Her work has been crucial to the project's success.
demonstrate v. อธิบาย, แสดงให้เห็น display, show, indicate Sales figures demonstrate that the advertising campaign was successful.
distinct adj. แตกต่างชัดเจน apparent, obvious The European Union is made up of 15 nations with distinct cultural, linguistic and economic roots.
distraction n. สิ่งรบกวน disturbance, diversion, interruption The new workstation dividers help prevent unnecessary distractions and ensure that bank tellers stay focused.
disturb v. รบกวน bother, distract, disrupt Please go on with what you're doing and don't let us disturb you.
donation n. การบริจาค charity, contribution The library is accepting donations of children's books.
dramatically adv. อย่างรวดเร็ว badly, greatly Interest rates climbed dramatically.
drastically adv. อย่างฮวบฮาบ greatly, intensely, exceedingly Fines for breaking rules have been drastically increased.
drawback n. ข้อเสีย, ข้อด้อย disadvantage, defect, flaw

The main drawback of these products is that they tend to be too salty.

eligible adj. มีีสิทธิ, มีคุณสมบัติเหมาะสม acceptable, qualified, suitable The part-time workers are also eligible for paid holidays.
employment n. การจ้างงาน hiring, recruitment The company announced employment opportunities in personnel department.
entitle v. มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ allow, authorize, permit Executives are entitled to additional benefits.
especially adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ specifically Art books are expensive to produce, especially if they contain colour illustrations.
estimate n./v. ค่าประมาณ, ประมาณ   Their estimate of the cost of the project was inaccurate.
excel v. ทำได้ดีเยี่ยม outdo, surpass Rick has always excelled at foreign languages.
exclude v. ไม่รวม, แยกออก ignore, omit At this stage we cannot entirely exclude the possibility of staff cuts.
fluctuate v. ผันผวน swing, shift, change The state's income from sales taxes fluctuates with the economy.
fluency n. ความคล่องแคล่ว   One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.
fluently adv. อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉะฉาน easily, smoothly There is one candidate who can speak 3 different languages fluently.
formerly adv. ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน previously, earlier, once This elegant hotel was formerly a castle.
generally adv. โดยทั่วไป, โดยส่วนมาก commonly, broadly, mostly, normally The quality of the food here is generally good.
greatly adv. อย่างมาก considerably, extremely, enormously This software is easy to learn and greatlyincreases employee productivity.
highly adv. อย่างมาก, อย่างสูง extremely, remarkably Mr. Parker's experience makes him highly qualified for the job.
identify v. ระบุ classify, recognize, label Staff members wear uniforms so that they are easy for customer to identify.
immediately adv. ทันทีทันใด instantly, promptly, at once, right away Knowing the case was urgent, I replied to her lawyer's email immediately.
inexperienced adj. ขาดประสบการณ์ unskilled, inept Inexperienced managers often have problems with their staff.
inspection n. การตรวจสอบ examination, investigation The facility inspection should be conducted at least once a month.
insufficient adj. ไม่เพียงพอ lacking, inadequate His salary was insufficient for him.
introductory adj. ขั้นต้น, เบื้องต้น preliminary The introductory course on coaching is taught by Lee Wallis of the Peyton Soccer Club.
lengthy adj. ยืดยาว extended, long Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.
necessity n. ความจำเป็น need, fundamental He emphasized the necessity for good planning and management.
observe v. สังเกต notice, detect, inspect Security guards are able to observe the car park using CCTV.
official adj. เป็นทางการ authorized, legitimate The official opening of the institute was in May.
opening n. ตำแหน่งงานว่าง vacancy There are several job openings at the restaurant right now.
overseas adj./adv. ต่างประเทศ   The company has been successful in penetrating overseas markets this year.
oversee v. ตรวจสอบ, ดูแล supervise, manage Mr. Fritz will oversee the office relocation process.
partially adv. บางส่วน incompletely, partly, somewhat The advertising campaign was only partially successful.
participation n. การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม attendance Full participation by all members is compulsory.
permit v. อนุญาต allow, authorize, accept Smoking is only permitted in the public lounge.
persuade v. ชักชวน, ชักจูง convince, influence Clever salesmanship can persuade you to buy things you don't really want.
pertaining to phr. เกี่ยวข้องกับ about, regarding, concerning Regulations pertaining to high-tech industries are being discussed.
plentiful adj. มากมาย, อุดมสมบูรณ์ abundant, sufficient, ample Opportunities for teaching abroad are plentiful.
potential adj. เป็นไปได้, มีศักยภาพ promising, likely, possible Potential earnings from the trade deal could reach billions of dollars.
precisely adv. อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง exactly, accurately We arrived at the hotel at precisely 10:30.
preliminary adj. ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น introductory, initial Jackson is peforming well in the preliminary stages of the competition.
primarily adv. แรกเริ่ม, เป็นหลัก mainly, initially, at first The advertisement is aimed primarily at children.
productive adj. มีประสิทธิภาพ, ที่เกิดผล fruitful, effective, constructive Team work at its best results in a synergy that can be very productive.
profession n. อาชีีพ career, occupation Some students enter other professions such as arts administration.
proficiency n. ความเชี่ยวชำนาญ ability, competence, expertise Overseas workers need proof of proficiency in a second language.
prominent adj. โดดเด่น, มีชื่อเสียง outstanding, famous, important The shop front occupies a very prominent position on the main street.
prospective adj. ที่คาดหวังไว้ potential, expected, anticipated Prospective employees were asked to come in for a second interview.
qualified adj. มีคุณสมบัติเหมาะสม capable, suitable People with master's degrees are qualified for the research position.
regulation n. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ rule Regulations regarding lunch breaks were established.
reimbursement n. การชำระเงินคืน compensation, repayment This form is used to request reimbursements to students for travel and entertainment expense incurred for College business.
reluctant adj. ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด unwilling, hesitant, uncertain Stores have cut prices to attract reluctant shoppers.
remarkable adj. ไม่ธรรมดา, โดดเด่น exceptional, extraordinary, unusual Among her many remarkable achievements, Dr. Smith wrote sixteen books and served as editor for three major journals.
renewable adj. เกิดขึ้นใหม่ได้, ทดแทน sustainable The report describes the environmental impact on lakes and rivers of using renewable energy sources.
renovate v. ปรับปรุง, ซ่อมแซม refit, remake, repair We decided to buy an old house and renovate it ourselves.
requirement n. สิ่งจำเป็น necessity A driver's license is a requirement of this position.
respectively adv. ตามลำดับ - In terms of population, California and New York rank first and second respectively.
significantly adv. อย่างสำคัญ, อย่างมาก greatly, importantly, essentially Methods used by younger teachers differ significantly from those used by older ones.
specialize v. เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ - Most of the programmers specialized in software design in college.
specific adj. เฉพาะเจาะจง particular, definite, distinguishing Could you be more specific about what you’re looking for?
substantial adj. มาก, สำคัญ important, considerable The first draft of his novel needed a substantial amount of rewriting.
substitute n. ตัวแทน, สิ่งแทน alternative, replacement Corn syrup is used as a substitute for sugar in many food products.
sufficient adj. เพียงพอ adequate, enough, acceptable If I buy two pounds of fish that should be sufficient for four people.
talented adj. มีความสามารถ, มีพรสวรรค์ gifted, skilled The Brazilian team includes some highly talented young players.
tentatively adv. อย่างคร่าวๆ temporarily The switch to the specialized database is tentatively scheduled for June 15, but it may need to be postponed.
terminate v. สิ้นสุด, ยุติ stop, finish, conclude, complete The train from Paris terminates at St Pancras International.
thoroughly adv. อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ carefully, comprehensively Eating only thoroughly cooked foods will reduce your risk of illness.
throughout adv./prepo. ตลอดทั้ง during The software was designed to update the data continuously throughout the day.
undertake v. รับผิดชอบ, รับภาระ attempt, engage in, shoulder She had to undertake the task on short notice.
upcoming adj. กำลังมาถึง approaching, forthcoming A reporter spoke to a candidate for the upcoming election.
valid adj. มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้ authentic, legitimate, credible The tourist visa is valid for three months.
versatile adj. อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง adjustable, flexible, all-around The potato is an extremely versatile vegetable.
workforce n. แรงงาน, คนทำงาน manpower, staff Women now represent almost 50% of the workforce.

 

  ยิ่งเรารู้ศัพท์มากเท่าไร การทำ "ข้อสอบ TOEIC" ก็จะง่ายมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นนอกจาก Grammar แล้ว เวลาฝึกทำข้อสอบควรจดศัพท์ หรือจำพวกศัพท์ที่เราไม่รู้ไว้ด้วย เผื่อโชคดีได้ข้อสอบชุดที่ออกศัพท์นั้นพอดี ก็ตอบได้สบายๆ เลยค่า ^^

ถ้ายังไม่จุใจ ตามไปเก็บ "ศัพท์ TOEIC" เพิ่มเติมได้ที่ >> รวมศัพท์ TOEIC แยกตามหมวดหมู่

 

คอร์ส TOEIC เร่งรัด ใครๆก็เรียนได้

 

           เริ่มกันที่เรื่อง Noun กันก่อนเลย เป็นเรื่องที่นักเรียนของครูชอบบ่นอยู่บ่อยๆว่าย๊ากยาก โดยเฉพาะปัญหาการสังเกตว่าศัพท์ ว่าคำไหนเป็นคำนาม และคำนามมักอยู่ในตำแหน่งไหน? ไม่ต้องกลัวจ๊ะ ครูเอาอยู่! คลิปที่เตรียมมาให้วันนี้จะช่วยพวกเธอไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ Noun ได้อย่างหมดจด! ยิ่งเวลาเจอข้อสอบที่วัด Parts of Speech แค่มองปุ๊ป เธอก็สามารถตอบได้ปั๊ป แค่จำเทคนิคที่ครูให้ไป หมั่นฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ รับรอง ปัง! ค่าาา  

 

 

 

           ส่วนเรื่อง Adverb หลายคนยังไม่รู้เลยว่า Adverb มีกี่ประเภท และทำหน้าที่อะไรบ้าง พอเห็นข้อสอบก็งงกันเป็นไก่ตาแตกไปเลยจ้า แต่ครูเชื่อนะคะพวกเธอทำได้ แค่ต้องรู้ทริค บวกด้วยกับความขยัน ทั้งขยันอ่าน ขยันจำ และก็ขยันหาข้อสอบแบบเก่ามาทำ เชื่อครูรอด Sure!! แต่ถ้าอยาก  Sure! แบบเต็ม 100% ต้องเปิดดูคลิปด้านล่างด้วยนะจ๊ะ 

 

 

 

           ยิ่งข้อสอบ Adjective ก็ยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่ ไม่รู้ว่าจะเลือกตอบอะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อไหนเป็น Adjective มันมีวิธีสังเกตหลายแบบค่ะ แต่วันนี้ครูเลือกเทคนิคการจำแบบพิเศษมาให้ จำง่าย ทำได้เร็ว ถึงแม้ว่าหนูจะแปลไม่ออก ก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างสบาย เพราะคลิปข้างล่างนี้ จะบอกเทคนิคการสังเกตตำแหน่งการหา Adjective โดยไม่ต้องแปลมาให้ พร้อมกลอนช่วยจำคำลงท้าย Adjective Suffix ที่ครูแต่งเองกับมืออีกด้วย ง๊ายง่าย แค่เปิด! ฟัง! จำ! เธอๆทั้งหลายก็เป็น The winner!! แล้วค่าา

 

 

 

             ถ้าแค่ดูคลิปยังไม่พอ ไม่จุใจ!! มาเรียนกับครูด่วน รับประกันความแซ่บที่หาที่ไหนไม่ได้! #สาระดีแถมคะแนนเพิ่มอีกบานตะไท  กับคอร์สติวTOEICครูดิว สุดแซ่บ! คุ้มที่สุด ครบที่สุด! กดที่ลิ้งค์เพื่อสมัครได้เลย www.opendurian.com/toeic_krudew

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC

ข่าว TOEIC HOT