ส่องอันดับ ม.ออสเตรเลีย ตามสาขาบน Ranking ของโลก

ส่องอันดับ ม.ออสเตรเลีย ตามสาขาบน Ranking ของโลก

อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาก็คือความโดดเด่นในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตร ที่อาจพิจารณาได้จากการจัดอันดับประจำภูมิภาคต่างๆ ไปจนถึงการจัดอันดับโลก และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น ครั้งนี้เราก็ได้รวบรวมเอามหาวิทยาลัยที่ติดอันดับอยู่ใน Top 100 มาฝาก จัดอันดับตามสาขาหรือคณะเรียนที่โดดเด่น คัดเน้นๆ ที่พิกัดออสเตรเลีย เอาใจคนที่มีแพลนเรียนต่อออสเตรเลียโดยเฉพาะ


ศิลปศาสตร์/มนุษศาสตร์ (Arts & Humanities)

สำหรับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในสาขาเรียนด้านศิลปศาสตร์หรือมนุษศาสตร์ของประเทศออสเตรเลีย จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 พบว่าอันดับที่ 16 ของโลกตกเป็นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ในอันดับเดียวกัน ถัดมาในอันดับที่ 22 ของโลกตกเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ รองลงมาเป็นของ University of New South Wales อันดับ 42 ตามด้วย Monash ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 48 ก่อนจะปิดท้ายด้วย The University of Queensland ในอันดับที่ 85 

 

 

วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology) 

จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 พบว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในหลักสูตรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของออสเตรเลียตกเป็นของ UNSW ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 37 ของโลก รองลงมาเป็นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 41 ของโลก ถัดมาเป็นของ Monash อยู่ในอันดับที่ 54 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยซิดนีย์อยู่ในอันดับที่ 61 ANU อันดับที่ 71  และปิดท้ายมหาวิทยาลัยออสเตรเลียใน Top 100 หลักสูตรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้วย The University of Queenland ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลก

 


วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ (Life Sciences and Medicine)

หากคิดจะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย ขอแนะนำจาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 เริ่มที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นซึ่งจัดว่าดีที่สุดในหลักสูตรด้านนี้ โดยถูกจัดอันดับไว้ที่ 22 ของโลก รองลงมาเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ถูกจัดอันดับไว้ที่อันดับ 24 ของโลก ตามด้วย The University of Queensland ในอันดับที่ 37 Monash อันดับที่ 39 UNSW อันดับที่ 68 The University of Adelaide อันดับที่ 91 และปิดท้ายด้วย The University of Western Australia ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 92 ของโลก

 

 

การบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)

สาขาเรียนด้านการบัญชีและการเงิน หากสนใจเรียนต่อที่ออสเตรเลีย แนะนำให้ลิสต์สถาบันเหล่านี้เอาไว้เป็นตัวเลือก จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 กับอันดับแรกของออสเตรเลียคือ UNSW ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก รองลงมาตกเป็นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอันดับที่ 16 ของโลก รองลงมาคือมหาวิทยาลัยซิดนีย์ อันดับที่ 22 ของโลก ตามมาด้วย Monash อันดับที่ 36 ของโลก สำหรับหลักสูตรด้านการบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ANU นั้นถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก ถัดมาตกเป็นของ The University of Queensland อันดับที่ 41 ของโลก และรองลงไปเป็นของ The University of Adelaide, The University of Western Australia และ University of Technology Sydney ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 51-100 ของโลก

 

 

ธุรกิจและการจัดการ (Business & Management)

จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 พบว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในหลักสูตรด้านธุรกิจและการจัดการของออสเตรเลียตกเป็นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก รองลงมาเป็นของ UNSW ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลก ถัดมาเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์อยู่ในอันดับที่ 41 รองลงมาเป็นของ Monash ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 44 ของโลก และ ANU, The University of Queensland ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 51-100 ของโลก

 

 

เศรษฐศาสตร์ (Econoimics)

จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 พบว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์ของออสเตรเลียตกเป็นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก รองลงมาเป็นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก รองลงมาเป็นของ UNSW ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 34 ส่วนมหาวิทยาลัยซิดนีย์นั้นอยู่ในอันดับที่ 36 Monash อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก และ The University of Queensland ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 51-100 ของโลก
 

 

นิติศาสตร์ (Law)

สำหรับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในสาขาเรียนด้านนิติศาสตร์หรือกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 มีมหาวิทยาลัยติด Top 10 ของโลกหนึ่งแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ซึ่งติดอยู่ในอันดับ 10 ของโลกพอดี รองลงมาตกเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 13 และตามมาติดๆ ในอันดับที่ 14 กับมหาวิทยาลัย UNSW ต่อด้วยอันดับที่ 17 ของโลกกับ ANU เมื่อสังเกตดูแล้วมหาวิทยาลัยออสเตรเลียก็โดดเด่นด้านกฎหมายไม่เบา เพราะติดอันดับต้นๆ ของโลกหลายแห่งเหมือนกัน ต่อด้วยอันดับที่ 35 กับ Monash และ 39 The University of Queensland ปิดท้ายที่ 2 มหาวิทยาลัยกับ The University of Western Australia และ University of Technology Sydney ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 51-100 

 

 

รัฐศาสตร์ (Politics & International Studies)

สำหรับสาขาด้านรัฐศาสตร์ หากกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านนี้ในออสเตรเลียข้อมูลจาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 คงต้องยกให้กับ ANU ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ 1 ของออสเตรเลียแล้ว ยังติด Top 10 ของโลกด้วยอันดับที่ 8 รองลงมาเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก รองลงมาเป็นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 44 ของโลก และถัดมาที่ Monash, UNSW และ The University of Queensland นั้นอยู่ในอันดับ 51-100 

 


สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture/Built Environment)

สำหรับสาขาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หากกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านนี้ในออสเตรเลียต้องยกให้กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น จาก Top 100 ใน QS world university rankings 2020 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก ตามมาติดๆ ด้วยอันดับที่ 18 กับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ต่อด้วยอันดับที่ 25 กับสถาบันที่มีชื่อว่า RMIT University ที่ถึงแม้จะไม่ใช่มหาวิทยาลัย Group of 8 ของออสเตรเลีย แต่ถ้าหากต้องการเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน ถัดมาตกเป็นของ UNSW ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก และปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยอันดับที่ 51-100 ได้แก่ Curtin University, Monash University, Queenland University of Technology (QUT), The University of Queenland และ University of Technology Sydney

 

 

แพทยศาสตร์ (Medicine)

สำหรับว่าที่คุณหมอทั้งหลาย หากสนใจเรียนต่อออสเตรเลีย ขอแนะนำมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด จาก QS world university rankings 2020 ดังนี้ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก รองลงมาเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ถูกจัดอันดับไว้ที่อันดับ 18 ของโลก ตามด้วย Monash อันดับที่ 31 UNSW อันดับที่ 46  The University of Queensland ในอันดับที่ 48 และมหาวิทยาลัยที่ดีในอันดับที่ 51-100 ของโลก ได้แก่ ANU และ The University of Adelaide

 

 

การสื่อสาร (Communication & Media Studies)

ในหลักสูตรด้านการสื่อสารและมีเดียจาก QS world university rankings 2020 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลียยกให้ Queenland University Technology (QUT) ที่น่าสนใจคือสถาบันดังกล่าวนั้นติดอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก ซึ่งยังคงอยู่ใน Top 20 ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว รองลงมาตกเป็นของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอันดับที่ 37 ของโลก RMIT University อันดับที่ 44 ของโลก UNSW อันดับที่ 47 ของโลก และอันดับที่ 51-100 ได้แก่ Monash, The University of Queensland, University of Technology Sydney และ Western Sydney University  

สำหรับใครที่สนใจอยากไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย อย่าลืมเช็คลิสต์มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในคณะและสาขาต่างๆ เพื่อเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ ช่วยเพิ่มโอกาสและต่อยอดสำหรับการทำงานได้จริง 

อ่านเพิ่มเติม >> ข้อดีของการเรียนต่อออสเตรเลีย
 

✅ อยากเรียนต่อต่างประเทศ
✅ อยากเรียนต่อออสเตรเลีย
✅ อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยดัง
✅ อยากสอบติด ม.ดัง ระดับโลก
✅ ต้องมีคะแนน IELTS ติดไว้

  • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
  • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
  • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
  • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
  • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
  • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
 

โดย Wowprae.m
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
พยาบาล ออสเตรเลียต้องการมากสุด!! อยากไปต้องทำไง? เล่าวิธีการละเอียดยิบที่นี่ !!
4 วิธี ย้ายประเทศไปออสเตรเลีย ด้วยวีซ่า PR สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ
5 เหตุผลที่ควรเรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อออสฯ ต้องรู้! มหาวิทยาลัย Group 8 ใช้ IELTS เท่าไร?
เรียนต่อต่างประเทศ Scotland ดีหรือไม่ดีอย่างไร พร้อมรายละเอียดทุน ก.พ.
ไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ไหนดี ค่าใช้จ่ายเท่าไร ต้องรู้อะไรบ้าง?
เรียนต่อต่างประเทศ พิชิต King’s College London ม.ดังอันดับโลก ด้วยทุน ก.พ. และ IELTS 8.0
พยาบาล ออสเตรเลียต้องการมากสุด!! อยากไปต้องทำไง? เล่าวิธีการละเอียดยิบที่นี่ !!
4 วิธี ย้ายประเทศไปออสเตรเลีย ด้วยวีซ่า PR สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ
5 เหตุผลที่ควรเรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อออสฯ ต้องรู้! มหาวิทยาลัย Group 8 ใช้ IELTS เท่าไร?
เรียนต่อต่างประเทศ Scotland ดีหรือไม่ดีอย่างไร พร้อมรายละเอียดทุน ก.พ.
ไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ไหนดี ค่าใช้จ่ายเท่าไร ต้องรู้อะไรบ้าง?
เรียนต่อต่างประเทศ พิชิต King’s College London ม.ดังอันดับโลก ด้วยทุน ก.พ. และ IELTS 8.0
สินค้าที่เกี่ยวข้อง