IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง ใช้แทนกันได้ไหม?

IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง ใช้แทนกันได้ไหม?

แทบจะเป็นคำถามเบสิคสำหรับคนที่จะสอบ IELTS ว่า IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง หากจะจำแนกข้อสอบตามเนื้อหา จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Academic และ General training หลายคงสงสัยว่าทำไมต้องมี 2 ประเภท แล้วทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างกันอย่างไรบ้าง สามารถนำผลสอบไปใช้แทนกันได้หรือไม่ได้อย่างไร เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน จึงมีการนำเอารายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบทั้ง 2 ประเภทมาชี้แจง ดังนี้

IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง ใช้แทนกันได้ไหม?


 

ความเหมือนของ IELTS Academic กับ General training

 

ก่อนจะไปดูว่า IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง ไปดูความเหมือนของทั้งสองแบบกันก่อน ข้อสอบ IELTS มีความเหมือนกันตรงที่รองรับการวัดทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน หากต้องการนำผลสอบไปการันตีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้ง IELTS Academic และ General training สามารถรับรองความสามารถทั้ง 4 ทักษะนี้ได้
 

 

IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง : การวัดทักษะและนำไปใช้ 

IELTS Academic คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการทำงานที่ต้องการทักษะภาษาขั้นสูง

 ส่วน IELTS General training คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การนำไปใช้ ได้แก่ การทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การเข้าคอร์สอบรมหรือศึกษาต่อต่างประเทศในระดับต่ำกว่าปริญญา ย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และอังกฤษ รวมถึงใช้ยื่นตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

สรุปคือ IELTS Academic จะวัดทักษะขั้นสูงกว่า และมีความยากมากกว่า IELTS General training ทั้งนี้การเลือกสอบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้ หากต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ก็ต้องเลือกสอบ Academic เท่านั้น แต่ถ้าหากมีจุดประสงค์ที่จะนำคะแนนไปการเข้าคอร์สอบรมหรือศึกษาต่อต่างประเทศในระดับต่ำกว่าปริญญา ก็เลือกสอบ IELTS General training จะเหมาะสมกว่า เพราะมีโอกาสได้คะแนนดีกว่านั่นเอง

 

IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง : เนื้อหา

ในส่วนของเนื้อหาของข้อสอบระหว่าง Academic และ General training จะเหมือนกันในพาร์ทของ Speaking และ Listening แต่จะแตกต่างกันในพาร์ทของ Reading และ Writing โดยเนื้อหาของ Academic จะยากกว่า General training 

บทความที่ใช้ในข้อสอบ Reading หากเป็น Academic จะเป็นบทความประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ฯลฯ หนักไปทางวิชาการ แต่หากเป็น General จะเป็นบทความทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น ใบประกาศ ใบโฆษณา เป็นต้น

ส่วนข้อสอบ Writing หากเป็น Academic จะเป็นการบรรยาย Graph, Chart, Diagram และการเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่โจทย์ให้มา ในลักษณะของการอภิปราย ส่วน General โจทย์จะให้สถานการณ์สมมติมา เพื่อให้เขียนจดหมายตอบโต้ อาจเป็นแบบไม่ทางการ, กึ่งทางการ และแบบทางการ เช่น เขียนจดหมายหาเจ้าหน้าที่หอพักถึงปัญหาห้องพักของมหาวิทยาลัย หรือเขียนจดหมายเพื่อแนะนำบุคคลในชุมชมที่ควรได้รับรางวัล เป็นต้น และมีการให้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องทั่วๆ ไปที่โจทย์ให้มา

 

 

IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง : ใช้แทนกันได้ไหม

ส่วนมากเมื่อมีการเปิดรับสมัคร เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีข้อกำหนดของการใช้คะแนน IELTS จะระบุชัดเจนว่าเป็น Academic แต่ถ้าหากเป็นการใช้เพื่อประโยชน์อื่น เช่น การยื่นขอ PR การสมัครโครงการ Work and holiday ฯลฯ ที่ไม่ใช่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะระบุว่าสามารถใช้ได้ทั้งแบบ Academic และ General training 

โดยปกติแล้ว Academic จะมีเนื้อหาการสอบที่ยากกว่า วัดระดับการใช้ภาษาขั้นสูงกว่า General training ดังนั้น หากเป็นการใช้คะแนนที่ระบุชัดเจนว่าเป็น Academic จะไม่สามารถใช้ General แทนได้ กลับกันหากเป็นกรณีอื่นๆ ที่สามารถใช้ General ก็จะสามารถใช้ Academic ได้ด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า Academic สามารถใช้แทน General ได้ในหลายๆ กรณี 

ทั้งนี้ทั้งนั้นในการยื่นคะแนนเพื่อสมัครโครงการใดๆ ก็ตาม ควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียด และเลือกใช้คะแนนให้ตรงกับข้อกำหนดนั้น 

จากที่ได้กล่าวไป หลายๆ คนคงจะคลายข้อสงสัยได้ว่า IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง คราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบ IELTS ให้เหมาะกับจุดประสงค์ของตัวเอง สำรวจดูว่าต้องการนำคะแนนไปทำอะไร และเลือกสอบให้ถูกกับจุดประสงค์นั้น 

 

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

★ บริการตรวจการบ้าน Writing ฟรี 2 Tasks (จากในคอร์ส)

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย 

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง