ไขข้อข้องใจ IELTS คืออะไร?

ไขข้อข้องใจ IELTS คืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
ทั้งรูปแบบการสอบ IELTS
สอบทั้งหมดกี่พาร์ท แล้วคะแนน IELTS ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

รูปแบบของการสอบ IELTS 
เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ 
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
- Listening (ฟัง)
- Reading (อ่าน)
- Writing (เขียน)
- Speaking (พูด)
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ส่วนการรายงานผลสอบนั้น จะแยกเป็นของแต่ละ Part ลักษณะของคะแนนจะแบ่งเป็น 9 ระดับ 
ตั้งแต่ 1 – 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง 
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
โดยสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวทั้งหมด ไม่มีการหยุดพักระหว่างสอบ ส่วนการพูดสามารถเลือกสอบวันเดียวกันในตอนบ่ายได้ หรืออาจจะเลือกสอบวันถัดไป หรือวันอื่นที่มีสอบภายในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

 

ประเภทของการสอบ IELTS 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่...

 

 

IELTS เชิงวิชาการ
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
▪️ ใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโท หรือปริญญาเอก
▪️ เพื่อเข้าร่วมองค์กรหรือการลงทะเบียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

 

 

IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
▪️ เพื่อการทำงานหรือการอบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
▪️ เพื่อใช้ในการยื่นตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
▪️ เพื่อการศึกษาหรืออบรมในระดับต่ำกว่าปริญญา

 

 

---- อยากเรียนต่อนอก แต่ไม่มีคะแนน IELTS ต้องคอร์ส Kru Jeab IELTS Writing Online ----

ติวครบจบในคอร์สเดียว! อัพคะแนนได้จริง การันตี 6.5 คะแนน ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี พื้นฐานน้อยก็เรียนได้

ทดลองเรียนฟรีได้ที่ : https://www.opendurian.com/ielts_writing/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง Inbox เพจ https://www.facebook.com/KruJeabIELTS/

 

การสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ทักษะดังนี้

 

     Writing (การเขียน) มีเวลาทำข้อสอบ 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 
‍‍‍‍‍‍ ‍‍

‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ การเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูล ที่มาในรูปแบบกราฟ ตาราง และแผนผัง ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ การเขียนเรียงความ หรือการเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
‍‍‍‍‍‍ ‍‍

 

      Listening (การฟัง) มีเวลาทำข้อสอบ 30 นาที
‍‍‍‍‍‍ ‍‍

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่มีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกพร้อมมีเวลาให้ตรวจสอบความถูกต้องใน Answer Sheet อีก 10 นาที

 

 

     Reading (การอ่าน) มีเวลาทำข้อสอบ 60 นาที
‍‍‍‍‍‍ ‍‍

มีเนื้อเรื่องให้อ่านประมาณ 3 บทความ เป็นเนื้อหาที่มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เจาะจง พร้อมด้วยคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ มีเวลาให้ทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเวลาทำข้อละ 1.5 นาที

 

     Speaking (การพูด) มีเวลาทำข้อสอบ 11-14 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่


‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ การพูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ใช้ชีวิตประจำวัน 
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที จะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้พูดคนเดียว ‍‍‍‍‍‍ประมาณ 3-4 นาที 
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ จะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

 

ผลสอบ IELTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

 

 

ผลคะแนน IELTS นำไปใช้อะไรได้บ้าง ⁉️
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ ใช้ยื่นขอเรียนต่อตามสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ หรือมหาวิทยาลัยในไทยที่เป็น (ภาคอินเตอร์) 
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ ใช้ยื่นขอทุนเรียนต่อได้ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ ใช้ในการฝึกอบรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍▪️ ใช้ยื่นสมัครงาน สำหรับคนที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ผลสอบของ IELTS จะเป็นตัวช่วยการันความรู้ความสามรถทางด้านภาษาของผู้สอบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหลายหน่วยงาน และหลายองค์กร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัด หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะกับองค์กร

 

 

 

---- อยากเรียนต่อนอก แต่ไม่มีคะแนน IELTS ต้องคอร์ส Kru Jeab IELTS Writing Online ----

ติวครบจบในคอร์สเดียว! อัพคะแนนได้จริง การันตี 6.5 คะแนน ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี พื้นฐานน้อยก็เรียนได้

ทดลองเรียนฟรีได้ที่ : https://www.opendurian.com/ielts_writing/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง Inbox เพจ https://www.facebook.com/KruJeabIELTS/