รู้จัก INDA CU สถาปัตย์อินเตอร์ คณะฮิตติดเทรนด์

รู้จัก INDA CU สถาปัตย์อินเตอร์ คณะฮิตติดเทรนด์

INDA CU หรือที่รู้จักกันดีก็คือสถาปัตย์อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนอาจยังสงสัยอยู่ว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้าง จบไปเป็นอะไร หรือมีโอกาสในการทำงานอนาคตอย่างไรได้บ้าง ครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว โดยเน้นไปที่การแนะแนวและให้ข้อมูลเพื่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสสตร์ โดย INDA จุฬา ก็เป็นหนึ่งในสาขายอดนิยมที่หลายคนให้ความสนใจ

รู้จัก INDA CU สถาปัตย์อินเตอร์ คณะฮิตติดเทรนด์

INDA CU คืออะไร?

INDA CU เรียนอะไร?

INDA CU จบไปทำงานอะไร?

INDA CU ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

INDA CU ค่าเทอมINDA CU คืออะไร?

 

INDA จุฬา เป็นคณะหนึ่งที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติย่อมาจาก International Program In Design & Architecture อยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันดีในนามสถาปัตย์อินเตอร์


 

INDA CU เรียนอะไร?

 

 

INDA จุฬาเป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนด้านสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทั้งการออกแบบและโครงสร้าง วุฒิที่จะได้หลังเรียนจบ INDA จุฬา คือ Bachelor of Science in Architectural Design (วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม) 

 

INDA CU จบไปทำงานอะไร?

 

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ INDA จุฬา มีความหลากหลาย สามารถทำงานด้านสถาปัตยกรรมได้ หรือทำงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรของ INDA จุฬายังผ่านการรับรองจากสภาสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย (ACT) ทำให้นิสิตที่เรียนจบจาก INDA CU มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตสถาปัตยกรรมไทย หลังจากทำงานในองค์กรด้านสถาปัตยกรรมอย่างน้อย 2 ปี

 

 

INDA CU ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร INDA จุฬา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ทำให้ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้เรียนต้องมี ซึ่งวัดจากคะแนนสอบต่างๆ ดังนี้ 

 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

 

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน 
 • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 • SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

 

หมายเหตุ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

คะแนนคณิตศาสตร์

 

 • SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน 
 • CU-AAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน 

 

หมายเหตุ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 

คะแนนความถนัดด้านการออกแบบ

 

 • CU-TAD ไม่ต่ำกว่า 50%

 

ตารางสรุปการใช้คะแนนสอบเข้า INDA จุฬา 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

IELTS

≥ 6.0

CU-TEP

≥ 80

SAT (Verbal)

≥ 450

คะแนนคณิตศาสตร์

SAT (Math)

≥ 570

CU-AAT (Math)

≥ 550

คะแนนความถนัดด้านการออกแบบ

CU-TAD

≥ 50%

 

โดยคะแนนที่ใช้ในยื่นเพื่อสมัครเรียนต่อสถาปัตย์อินเตอร์ INDA CU ที่กล่าวมาในหัวข้อนี้ จะถูกพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าไปสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 

หากคะแนนทุกส่วนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็มีสิทธิผ่านเข้าไปสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน แต่นอกจากนั้นคะแนนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความถนัดด้านการออกแบบยังถูกนำไปคิดสัดส่วนเพื่อหาคะแนนรวมและใช้พิจารณาการมีสิทธิเข้าศึกษาต่ออีกด้วย

 

INDA CU ค่าเทอม

ภาคการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ที่ต้องจ่ายให้จุฬาฯ

21,000

ที่ต้องจ่ายให้ INDA CU

144,500

2

ที่ต้องจ่ายให้จุฬาฯ

21,000

ที่ต้องจ่ายให้ INDA CU

144,500

ภาคฤดูร้อน

ที่ต้องจ่ายให้จุฬาฯ

5,250

ที่ต้องจ่ายให้ INDA CU

81,500

 

รวมต่อปี

417,750

 

สรุปค่าเทอม INDA จุฬา จะอยู่ที่ประมาณ 417,750 บาท/ปี โดยเทอมปกติค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 165,500 บาท/เทอม ส่วนค่าเทอมภาคฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ 86,750 บาท/เทอม (อัตราค่าเทอมนี้เป็นของนักศึกษาชาวไทย) ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 

 

 

การคิดสัดส่วนคะแนนสอบเข้าสถาปัตย์อินเตอร์ จุฬา (INDA CU)

 

 • คะแนนภาษาอังกฤษ คิดเป็น 25%
 • คะแนนคณิตศาสตร์ คิดเป็น 15%
 • คะแนนความถนัดด้านการออกแบบ คิดเป็น 15%
 • Portfolio คิดเป็น 5%
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 25%
 • คะแนนสอบข้อเขียน คิดเป็น 15%

 

หมายเหตุ การสอบข้อเขียนของ INDA CU เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ 

 

เมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาคิดตามสัดส่วนดังกล่าวและคำนวณรวมกันเป็นคะแนนรวม ทางสาขาจะคัดเลือกคนที่มีคะแนนสูงสุดตามจำนวนเข้ารับศึกษาให้มีสิทธิเข้าศึกษาใน INDA จุฬาต่อไปตามลำดับ

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของ INDA CU หวังว่าเพื่อนๆ คงจะได้ข้อมูลที่ต้องการกันไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมเตรียมตัวและเตรียมคะแนนต่างๆ ให้พร้อมด้วยนะ 

 

เรียนต่อภาคอินเตอร์ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง