สถาปัตย์จุฬา แนะข้อมูลสอบเข้าเน้นๆ

สถาปัตย์จุฬา แนะข้อมูลสอบเข้าเน้นๆ

สถาปัตย์จุฬา อีกหนึ่งสาขายอดนิยม โดยเฉพาะน้องๆ ที่รักในการออกแบบ การเรียนสถาปัตย์ย่อมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และจุฬาลงกรณ์ก็เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายๆ คน ครั้งนี้จึงอยากจะถือโอกาสนำข้อมูลแนะแนวมาฝาก ทั้งสถาปัตย์จุฬา ภาคภาษาไทย และภาคอินเตอร์ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลย

 

สถาปัตย์จุฬา แนะข้อมูลสอบเข้าเน้นๆ 

สถาปัตย์จุฬา สาขาที่เปิดสอน?

สถาปัตย์จุฬา เปิดรับกี่รอบ?

สถาปัตย์จุฬา คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง?

สถาปัตย์จุฬา รับกี่คน?
 


 

สถาปัตย์จุฬา สาขาที่เปิดสอน?

สำหรับสาขาที่เปิดสอนในสถาปัตย์จุฬามีทั้งภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติหรือภาคอินเตอร์ ดังนี้ 


 

ภาคภาษาไทย

ภาคอินเตอร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

การออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)

สถาปัตยกรรมภายใน
(Interior Architecture)

การออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe)

การวางแผนภาคและเมือง
(Urban and Regional Planning)

 

การออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design)

 

ภูมิสถาปัตยกรรม
(Landscape Architecture)

 

เคหการ (Housing)

 


 

 

สถาปัตย์จุฬา เปิดรับกี่รอบ?

 

ในส่วนของรอบการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาปัตย์จุฬา แบ่งออกเป็นภาคภาษาไทย และภาคอินเตอร์ ภาคภาษาไทยจะเปิดรับ 3 รอบ ได้แก่ สถาปัตย์จุฬา รอบ 1 ที่เรียกว่ารอบ Portfolio รอบ 2 หรือรอบ Quota และ สถาปัตย์จุฬา รอบ 3 หรือรอบ Admission

 

ตารางสรุปรอบการเปิดรับสมัครสถาปัตย์จุฬา

 

ภาคภาษาไทย

ภาคอินเตอร์

รอบ Portfolio

รอบ Early Admission

รอบ Quota

รอบ Admission

รอบ Admission

 

 

หมายเหตุ รอบ Admission ในภาคอินเตอร์เป็นรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่ตรงกับรอบ Admission ของ ทปอ.

 

สถาปัตย์จุฬา คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง?

 

ในส่วนของคะแนนที่ใช้เพื่อสมัครสถาปัตย์จุฬา เป็นดังนี้

 

หลักสูตรไทย

 

คะแนนที่ใช้

รอบการรับสมัคร

Portfolio

Quota

Admission

GPAX ขั้นต่ำ

3.00

3.00

3.00

เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำกลุ่มวิชา

คณิต, วิทย์ และศิลปะ

3.00

3.00

x

คะแนนอังกฤษขั้นต่ำ 

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

IELTS

4.0

4.0

x

CU-TEP

40

40

x

คะแนนสอบวิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ 

x

x

ค่าน้ำหนัก 20%

คณิตศาสตร์ 1

x

x

ค่าน้ำหนัก 20%

ฟิสิกส์

x

x

ค่าน้ำหนัก 20%

คะแนนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  (PAT รหัส 74)

x

x

ค่าน้ำหนัก 40%

 

หมายเหตุ x = ไม่ต้องใช้คะแนนดังกล่าว

 

หลักสูตรอินเตอร์
 

คะแนนที่ใช้

สาขา

INDA

CommDe

คะแนนอังกฤษขั้นต่ำ 

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

IELTS

6.0

6.0

CU-TEP

80

80

SAT
(Verbal)

450

450

DET

ไม่ยอมรับ

100

SAT (MATH)

570

490

CU-TAD

50%

x

 

หมายเหตุ 

  • x = ไม่ต้องใช้คะแนนดังกล่าว
  • INDA เปิดรับสมัครทั้งรอบ Early Admission และ Admission ด้วยเกณฑ์ขั้นต่ำเดียวกัน ส่วน CommDe เปิดรับเฉพาะรอบ Early Admission


 

 

สถาปัตย์จุฬา รับกี่คน?

 

ในส่วนของจำนวนการรับเข้าแต่ละปีอาจไม่เท่ากัน สำหรับข้อมูลที่ทางบทความนำมาเสนอจะเป็นข้อมูลการรับเข้าสถาปัตย์จุฬาในปีการศึกษา 2565

 

หลักสูตร

รอบการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

(คน)

ภาคภาษาไทย

Portfolio

สถาปัตยกรรมไทย 

5

สถาปัตยกรรม

25

การออกแบบอุตสาหกรรม

10

สถาปัตยกรรมผังเมือง

5

ภูมิสถาปัตยกรรม

10

สถาปัตยกรรมภายใน

10

Quota

สถาปัตยกรรมไทย 

5

สถาปัตยกรรม

25

การออกแบบอุตสาหกรรม

20

สถาปัตยกรรมผังเมือง

15

ภูมิสถาปัตยกรรม

15

สถาปัตยกรรมภายใน

10

Admission

สถาปัตยกรรม

10

การออกแบบอุตสาหกรรม

10

สถาปัตยกรรมผังเมือง

10

ภูมิสถาปัตยกรรม

15

สถาปัตยกรรมภายใน

10

ภาคอินเตอร์

Early Admission

INDA

80

CommDe

50

Admission

INDA

10

 

จำนวนเข้ารับช่วยในการเตรียมตัวสอบเข้าได้ เพื่อให้ผู้สมัครได้ประเมินคู่แข่งและประเมินความยากง่ายในการสอบเข้า 

 

เก็บเกี่ยวข้อมูลการสอบเข้าสถาปัตย์จุฬากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งเรื่องการสอบและการใช้คะแนนต่างๆ รวมถึงการทำ Portfolio เพื่อสมัครสถาปัตย์จุฬา รอบ 1 รวมถึงการเตรียมคะแนนความถนัดทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความถนัดด้านการออกแบบ

 

เรียนต่อต่างประเทศต้องมีคะแนน IELTS

 

  • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
  • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
  • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
  • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
  • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
  • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง