แชร์ข้อมูลสอบเข้า BBA KU และโอกาสแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

แชร์ข้อมูลสอบเข้า BBA KU และโอกาสแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

BBA KU หรือบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในความนิยมของเด็กๆ ที่กำลังจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี บทความนี้จึงนำเอาข้อมูลรายละเอียดมาฝาก สำหรับคนที่เล็งคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะ โดยเนื้อหาในบทความนี้ได้รวบรวมเกี่ยวกับการสอบเข้า และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ รวมถึงโอกาสแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ทำความรู้จักเบื้องต้น BBA KU

ค่าเทอม BBA KU

ภาคการศีกษา BBA KU

ข้อมูลการสมัครเรียน BBA KU


โครงการแลกเปลี่ยน BBA KU

แนะนำการเตรียมตัวสมัครเรียน BBA KU

 แชร์ข้อมูลสอบเข้า BBA KU และโอกาสแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

 

 

ทำความรู้จักเบื้องต้น BBA KU 

 

BBA KU เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถบริหารจัดการธุรกิจและมีทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจทั้งแบบเชิงรุกและเชิงโต้ตอบ มีความเป็นมืออาชีพ เหมาะกับตำแหน่งงานในบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง 

 

BBA KU ค่าเทอม (Tuition fee)

 

เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ระบุค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนานาชาติแบบภาพรวมไว้ที่ประมาณ 60,000 – 90,000 บาท/เทอม สำหรับรายละเอียดเฉพาะค่าเทอม BBA อาจต้องติดต่อขอรายละเอียดจากทางคณะเพิ่มเติม


 

 

 

ภาคการศีกษา BBA KU

 

ภาคการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  จะเริ่มภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 • ภาคการเรียนที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน
 • ภาคการเรียนที่ 2 : มกราคม – เมษายน
 • ภาคฤดูร้อน : พฤษภาคม – กรกฎาคม

 

ข้อมูลการสมัครเรียน BBA KU (Admission)

 

ในการสมัครเรียนต่อ BBA KU จะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตาม Requirements ก่อน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับการพิจารณาว่าจะมีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อหรือไม่ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (BBA KU Requirements)

 

 • ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น IELTS อย่างน้อย 5.5 

 

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้สมัครใช้ประกอบการสมัคร เมื่อตรวจสอบแล้วว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะผ่านเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 

 

การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ BBA KU

 

การได้รับพิจารณาเพื่อศึกษาต่อ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งทางคณะกรรมการจะพิจารณาจาก 

 

 • GPAX
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 
 • การสอบสัมภาษณ์ 
 • หากมีคะแนน SAT (Math + Evidence-Based Reading and Writing) 1,200 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ทุกองค์ประกอบที่กำหนดไว้จะถูกนำไปพิจารณา โดยคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการรับเข้าศึกษาต่อ ตามเกณฑ์การให้คะแนนของทางคณะ 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยน BBA KU

 

นักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

หากมีผลการเรียนดี ยังสามารถยื่นขอรับพิจารณาทุนสนับสนุน เพื่อฝึกงานและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้

 

 

แนะนำการเตรียมตัวสมัครเรียน BBA KU

 

 1. เตรียมเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ม.4 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4 - ม.6 จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. สะสมผลงานเพื่อทำ Portfolio โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจหรือพาณิชศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นเกียรติบัตร ภาพภ่าย เหรียญรางวัล ฯลฯ เพื่อแสดงความสนใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ รวมถึงความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ
 3. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษเก็บไว้ สามารถสอบได้ตั้งแต่ ม.5 เพราะคะแนนเก็บได้ 2 ปี หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ต้องรีบแก้ตัว เพื่อให้คะแนนถึงเกณฑ์ก่อนวันสมัคร แนะนำการสอบ IELTS ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถยื่นสมัครมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศและได้หลายแห่ง
 4. สอบ SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) เก็บไว้ให้คะแนนถึง 1,200 เพื่อประกอบการพิจารณา

 


เรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-3920053

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง