รวมศัพท์ IELTS ที่เป็น Uncountable Nouns (นามนับไม่ได้) ไม่ต้องเติม S

รวมศัพท์ IELTS ที่เป็น Uncountable Nouns (นามนับไม่ได้) ไม่ต้องเติม S

ในการสอบ IELTS นั้นถ้าเขียนผิด สะกดผิดไปแม้แต่นิดเดียว ก็โดนหักคะแนนได้! โดยเฉพาะศัพท์ IELTS กลุ่มนี้ที่เป็น Nouns ไม่ต้องเติม S เพราะเป็น Uncountable Nouns (นามนับไม่ได้) ที่มักจะใช้กันผิดบ่อยสุดๆ ทำให้คะแนนลดลงอย่างน่าเสียดาย ลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

100 ศัพท์ IELTS คำนามไม่ต้องเติม S (Uncountable Nouns)

เวลาสอบ Listenin, Reading, Writing นั้น ศัพท์ที่เป็นคำนามถือว่าเป็นตัวบั่นทอนคะแนนอยู่ ถ้าเราไม่แม่นพอ! เพราะบางครั้งต้องเติม a, an, the หรือเปลี่ยนให้เป็นพหูพจน์ เพื่อให้เข้ากับส่วนที่โจทย์ให้มา หรือเวลาเขียนคำตอบ Writing ถ้าผิดในจุดเล็กน้อยแบบนี้ (แต่ทำให้ผิดแกรมม่า) ก็สามารถโดนหักคะแนนได้เช่นกัน

ลองมาดู Uncountable Nouns ที่มักจะไม่เติม S กันค่ะ (บางคำใช้ได้ทั้งแบบ Uncountable และ Countable)

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

ศัพท์

ความหมาย

เป็นได้ทั้ง Countable
และ Uncountable

equipment

เครื่องมืออุปกรณ์
(เรียกรวมๆ)

 

evidence

หลักฐาน

 

failure

ความล้มเหลว

freedom

ความอิสระ

fuel

เชื้อเพลิง

furniture

เฟอร์นิเจอร์ (เรียกรวมๆ)

 

happiness

ความสุข

 

health

สุขภาพ

 

harm

ภัยอันตราย

 

help

(U) การช่วยเหลือ
(C) สิ่งที่เป็นประโยชน์

homework

การบ้าน

 

honesty

ความซื่อสัตย์

 

housework

งานบ้าน

 

hospitality

ความยินดีต้อนรับแขก

 

importance

ความสำคัญ

 

information

ข้อมูล

 

intelligence

ความฉลาด, ข้อมูลลับ

 

kindness

(U) ความใจดีมีเมตตา
(C) การกระทำที่เป็น
การช่วยเหลือ

knowledge

ความรู้

 

labour

(U) แรงงาน
(C/U) การคลอด

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

 

ศัพท์

ความหมาย

เป็นได้ทั้ง Countable
และ Uncountable

laughter

เสียงหัวเราะ

 

luggage (baggage)

สัมภาระ

 

management

(U) การจัดการ
(C) ฝ่ายบริหาร (กลุ่มคน)

money

เงิน

 

motivation

(U) แรงบันดาลใจ
(C) แรงจูงใจในการทำ

music

ดนตรี

 

nature

ธรรมชาติ

 

news

ข่าวสาร

 

nutrition

สารอาหาร

 

obesity

ภาวะอ้วน

 

oil

น้ำมัน

 

paper

(U) กระดาษ
(C) เอกสาร

patience

ความอดทน

 

permission

คำอนุญาต, การอนุญาต

 

pollution

มลภาวะ

 

poverty

ความยากจน

 

production

(U) การผลิต
(C) การแสดง (ละครเวที,
โอเปร่า)

progress

ความคืบหน้า

 

publicity

การประชาสัมพันธ์

 

punctuality

การตรงต่อเวลา

 

 

ศัพท์

ความหมาย

เป็นได้ทั้ง Countable
และ Uncountable

quality

คุณภาพ

quantity

ปริมาณ

rain

ฝน

 

research

การทำวิจัย
*UK มักใช้ researches

room (space)

พื้นที่ว่าง

 

rubbish

ขยะ

 

safety

ความปลอดภัย

 

seafood

อาหารทะเล

 

smoke

ควัน

 

speed

ความเร็ว

stress

ความเครียด

sugar

น้ำตาล

 

time

(U) เวลา
(C) ครั้ง

traffic

การจราจร

 

transportation

การคมนาคม

 

travel

การท่องเที่ยว

 

understanding

(U) ความเข้าใจ
(C) ข้อตกลง

unemployment

การว่างงาน

 

water

น้ำ

 

weather

สภาพอากาศ

 

 

ศัพท์

ความหมาย

เป็นได้ทั้ง Countable
และ Uncountable

trust

(U) ความเชื่อใจ
(C) บริษัทจัดการทรัพย์สิน

violence

ความรุนแรง

 

wisdom

สติปัญญา

 

work

(U) งาน
(C) ชิ้นงาน

gasoline

น้ำมันแก๊ส

 

humour

(U) อารมณ์ขัน
(C/U) อารมณ์

duty

หน้าที่รับผิดชอบ

dessert

ของหวาน

pride

ความภูมิใจ

 

racism

การเหยียดเชื้อชาติ

 

garbage

ขยะ

 

ice cream

ไอศกรีม

software

ซอฟต์แวร์

 

usage

การใช้งาน (สิ่งของ)

 

warmth

ความอบอุ่น

 

chaos

ความวุ่นวาย

 

confidence

ความมั่นใจ

 

atmosphere

(U) บรรยากาศ
(C) ชั้นบรรยากาศ

behaviour

พฤติกรรม

environment

สิ่งแวดล้อม

 

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

★ บริการตรวจการบ้าน Writing ฟรี 2 Tasks (จากในคอร์ส)

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
โดย Darunwan